Willem Faay

Willem Faay

Principal Business Consultant - Expert Smart Logistics

Terugvliegend vanuit London City Airport zat ik mijn twee-dagen-bezoek te overdenken. Samen met de CIO van het desbetreffende bedrijf was ik in London om het bedrijf te begeleiden bij hun Enterprise Resource Planning (ERP) pakketselectie. Onderdeel daarvan was het vaststellen van de toekomstige ontwikkelingen van een van de genomineerde ERP-systemen en de richting die ze op bewegen als digitaal platform. Vorig jaar had ik met mijn presentatie over Intelligent ERP de klant al eerder meegenomen in de ontwikkelingen die gaande zijn bij de vendors van ERP-systemen.

System of Differentiation & System of Innovation

De kernboodschap van mijn presentatie Intelligent ERP was dat de tegenwoordige ERP-systemen zich steeds meer gedragen als digitaal business platform. Waarbij je voorheen vooral je formele transacties registreerde (System of Records) in dergelijke systemen, zijn er nu systemen die echt helpen bij het sturen en innoveren van je onderneming (System of Differentiation en System of Innovation).

Intelligent ERP - system of innovation

Investeer in uw Operational Backbone

Bedrijven maken veelal gebruik van reeds geïmplementeerde Enterprise Resource Planning systemen. Hierbij stond registratie centraal vanwege wet en regelgeving of heldere en traceerbare afspraken met alle actoren in je bedrijf en buiten je bedrijf zoals klanten en leveranciers. En als het ERP-systeem niet omvalt waarom zou je dan vernieuwen? Toch zie je in recente onderzoeken dat steeds meer bedrijven gaan investeren in hun betrouwbare backbone waaronder de bedrijfsadministratie die bepalend is voor het behoud van de markpositie of het vergroten daarvan (System of Differentiation). En zeker ook het beter kunnen samenwerken in de waardeketen waarin het bedrijf zich begeeft en te bewegen naar de digitale samenwerking in de logistieke keten (Digital Logistics). Dat was ook een van de belangrijkste beweegreden van mijn klant om over te gaan op vernieuwing van hun huidige ERP-systeem, als onderdeel van het investeren in hun operational backbone. Dit marktthema werd ook al onderkend in het jaarlijkse CGI onderzoek “Insights to action”.

Insights to action

Aanleiding en veranderingen in ERP

Een aantal zaken ligt ten grondslag aan het investeren en de veranderingen in de ERP-systemen. Onder andere zijn de huidige systemen vaak on-premise systemen waarvan de onderhoudskosten behoorlijk zijn. Zeker als er veel maatwerk is toegevoegd aan de Off The Shelf ERP-systemen. Daarnaast willen bedrijven ook een moderner ERP-systeem die bedrijven toestaat te innoveren en in combinatie met andere opkomende technologieën en meer kan dan doen met het ERP-systeem dan vooral registreren. Een modern ERP-systeem is veel meer een digitaal platform die op basis van allerlei databronnen een systeem is die helpt bij de besturing van je bedrijf. Hierbij kan op basis van predictive analytics en machine learning de gebruiker van het systeem veel beter op basis van data besluiten nemen. Het vormt een solide basis voor innovatie en te bewegen naar een data gedreven organisatie.

Belangrijkste redenen om te investeren in uw Operational Backbone:

  • Betere digitale samenwerking in uw waardeketen
  • Data gedreven besluitvorming in uw onderneming
  • Solide basis voor innovatie
  • Behoud en vergroten van uw marktpositie
  • Gebruik maken van de laatste ontwikkelingen van het ERP-systeem – via Cloud SaaS
  • Reductie technische beheerkosten

Van ERP-systeem naar Smart Business Platform

Om dit alles mogelijk te maken hebben belangrijke ERP-vendors (SAP, Oracle, MS Dynamics, Infor, IFS, etc.) de afgelopen jaren hun systeem enorm vernieuwd.

En om de technische beheerlast weg te nemen bij uw bedrijf is het steeds meer mogelijk om uw ERP-systeem in een Cloud SaaS model af te nemen.

De tegenwoordige ERP-systemen zijn dan ook niet meer te vergelijken met ERP-systemen van 10 jaar of ouder. Ze zijn digitaal getransformeerd naar Smart Business Platforms. Mogelijk is het ook voor uw bedrijf interessant om de mogelijkheden van een Smart Business Platform te verkennen en uw digitale transformatie te concretiseren.

Mogelijk heeft uw huidige ERP-systeem toch niet het eeuwige leven. Intelligent ERP, een Smart Business Platform is een Remerging Technology die uw bedrijfsvoering zal veranderen: ERP is weer hot!

Wilt u meer weten?

Willem Faay, Principal Consultant Smart Logistics en Trusted Advisor in bedrijfsadministraties (ERP), van CGI neemt u graag mee in de wereld van Smart Business Platforms. Hij kan u inzicht geven in de toegevoegde waarde voor uw bedrijf en de ontwikkelingen van de belangrijkste ERP-systemen op dit vlak en hoe dit kan helpen bij het vormgeven van uw digital transformation initiatieven.

 

Over de auteur

Willem Faay

Willem Faay

Principal Business Consultant - Expert Smart Logistics

Willem Faay werkt sinds 1997 voor CGI en is een expert op het gebied van implementatie en optimalisatie van intelligente bedrijfsadministraties, ofwel Smart Business Administrations/Platforms en Intelligent Enterprise Resource Planning (ERP) systemen, met meer dan 20 jaar ervaring in advies en implementatie en het managen ...