Johan de Jong

Johan de Jong

Vice President Consulting & Thought Leader Digital Government

Van 15 tot 17 november vond in Barcelona de jaarlijkse European Utility Week plaats. De gehele energiesector uit Europa (en daarbuiten) kwam samen. Een ideaal moment om te zien wat de trends zijn in de energiemarkt. Voor CGI ook dé gelegenheid om onze nieuwe visie rondom energie-eilanden te presenteren. Een richtinggevende aanpak waarmee we in een ecosysteem met onze klanten, overheden, (software)partners, wetenschap en start-ups, het huidige energiesysteem toekomstbestendig willen maken en de energietransitie laten versnellen.

Het waren drukke, maar inspirerende dagen in Barcelona. Temeer omdat direct naast de European Utility Week (EUW) ook de jaarlijkse Smart City Expo World Congress plaatsvond. Twee beurzen waar veel te halen en te brengen viel. Allereerst het halen. Hieronder heb ik drie opvallende trends in drie take aways gegoten:

Drie take aways voor energietransitie…

  1. Op beide beurzen stonden de energietransitie en leefbare en anders georganiseerde steden centraal. Bij EUW lag de nadruk op de mogelijkheden van hardware en producten; Smart City Expo focuste op het concreet maken en had dus een hoog ‘laten we dit gaan doen!’-gehalte.
  2. Internet of Things is het thema dat je overal ziet terugkomen. Voorbeelden zijn elektrisch vervoer, slimme meters, demand response diensten, slim netbeheer, renewables, veiligheid in steden en slimme verlichting. Veel zaken zijn al verbonden met IoT-technologie, maar dit gebeurt vaak nog in aparte silo’s. Om echt het verschil te maken, moeten we over silo’s heen gaan denken en het op een open manier aanpakken. Technologie als cloud en open source maken dit mogelijk. Het is nu vooral een kwestie van elkaar opzoeken, vertrouwen in elkaar hebben en gezamenlijk de schouders er onder zetten. Dan kunnen we zaken combineren en een echte stap zetten richting de energietransitie en Smart Cities.
  3. Misschien wel de belangrijkste take away is dat Smart Cities en energietransitie geen losse onderwerpen zijn. Samen met transport en industrie vormen ze een vier-eenheid waarmee we de ambities, zoals die door onze overheid zijn neergelegd in het Energierapport, kunnen realiseren: een transitie naar duurzame energie, waarbij drie uitgangspunten centraal staan: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt en 3) integreren van energie in het ruimtelijk beleid.

Ook hier is het essentieel dat silo’s gaan samenwerken. Dat we cross sectoraal denken en eventuele tegengestelde belangen ‘over sectoren heen’ oppakken. Mooi voorbeeld hiervan is elektrisch vervoer (en een stapje verder: zelfrijdende auto’s). Dit vervoer staat met één been in de energiemarkt en met een ander been in de transportmarkt. En wat te denken van de publieke ruimte? Daar staan immers de laadpalen, waarbij gemeenten moeten nadenken over parkeerbeleid en bezettingsgraad.

… en één give away: het energie-eilandenconcept

Energie-eilandenNaast ‘halen’ leent een beurs als EUW zich natuurlijk ook voor ‘brengen’. CGI heeft in Barcelona haar energie-eilandenconcept geïntroduceerd. Energie-eilanden zorgen ervoor dat in een kleine community de duurzaam opgewekte energie tegen zo weinig mogelijk netverlies wordt gedistribueerd. Aanbod en vraag zijn dus zoveel mogelijk in evenwicht, waardoor het risico op ‘blackouts’ in het net afneemt. Is het aanbod erg hoog? Dan wordt overvloedige energie naar andere eilanden (dicht in de buurt) getransporteerd. Andersom werkt het ook: als een fabriek op een bepaald moment veel energie nodig heeft, kan er bijvoorbeeld uit een ander eiland overtollige windenergie opgehaald worden. Peer to peer-handel en dynamic pricing worden aangestuurd via allerlei variabelen waarmee het nieuwe energiesysteem is uitgerust: slimme meters, slimme huishoudelijke apparatuur (zoals wasmachines en koelkasten) en elektrisch vervoer.

Gewoon doen!

CGI kan bovenstaande niet alleen realiseren. Voor deze give away geldt dus hetzelfde als voor de take aways: laten we samenwerken, denken vanuit een stip op de horizon en dan gezamenlijk concrete stappen nemen. Gewoon doen dus! Waarbij we over onze eigen schaduw heenstappen en te allen tijden voor ogen moeten houden voor wie we dit nu eigenlijk doen: de klant, eindgebruiker en burger. De grote afwezige in Barcelona…

Op 24 november organiseren CGI en Dutch Power in Rotterdam een NL Wrap Up van de EUW. Hier kunt u met collega’s uit de utilities sector napraten over de ontwikkelingen en oplossingen die in Barcelona zijn gepresenteerd. Meld u nu aan voor de NL Wrap Up van de EUW.

Over de auteur

Johan de Jong

Johan de Jong

Vice President Consulting & Thought Leader Digital Government

Johan de Jong heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de overheid en een achtergrond in de uitvoering van Europese en Nationale wet- en regelgeving, zoals subsidies. Hij is begonnen als expert bij de Dienst Uitvoering Regelingen - nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze ...