samuel

Samuel de Groot

Director Consulting Smart Mobilty and Smart Environment

In 2050 wonen en werken rond de 9 miljard mensen in onze steden. Om deze stedelijke omgevingen op een duurzame wijze leefbaar, toegankelijk en productief te houden, kunnen we gebruik maken van allerlei slimme ICT-oplossingen. Een zogeheten ‘Smart City’ bouw je echter niet in je eentje. Het is een proces van co-creatie. Fujitsu en CGI bundelen daarom hun krachten, putten daarbij uit hun rijke ervaring in metropolen als Barcelona en Rotterdam en richten nu hun pijlen op het noorden van Nederland. Daar ligt wat hen betreft de ideale proeftuin om samen met andere partners de digitale toekomst in de steigers te zetten.

Internet of Things, Big Data Analytics, Blockchain, Artificial Intelligence, Virtual & Augmented Reality: het zijn slechts enkele voorbeelden uit de reeks dynamische IT-termen die ervoor zorgen dat we tegenwoordig overal ‘Smart’ voor kunnen zetten. Alles wordt slimmer: Smart Mobility, Smart Infrastructure, Smart Logistics, Smart Shipping, Smart Buildings, Smart Energy en, last but not least, Smart Cities. Handig, maar vooral noodzakelijk. De technologieën die ons zo ‘smart’ maken, vormen de sleutel om onze maatschappelijke uitdagingen (veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid) aan te gaan en de duurzame economische groei in onze steden te bevorderen.

Co-creatie
Het bijzondere aan Smart Cities (ook wel ‘Future Cities’) is dat we nog niet precies weten hoe deze steden eruit zien. Wel zijn er beelden die ons tonen waar het naartoe zou kunnen gaan. Verder zijn er diverse use-cases die als inkijkjes in de toekomst dienen. Daarbij geldt: hoe meer van deze bouwstenen we samenbrengen, hoe leefbaarder, veiliger, toegankelijker de Smart City straks is voor een ieder die daar woont of werkt. Een Smart City bouw je daarom samen, in co-creatie. In je eentje bouw je alleen luchtkastelen. 

Overlappende visies, aanvullende expertises en complementaire toepassingen
Fujitsu en CGI trekken samen op. Beiden raken steeds meer bewust van de meerwaarde van co-creatie. We vinden elkaar in overlappende visies, aanvullende expertises en complementaire toepassingen. Fujitsu heeft bijvoorbeeld een breed portfolio op het gebied van infrastructuren en Cloud, Internet of Things en Intellectual Property op nieuwe technologie zoals op de inzet van artificiële intelligentie. Tel daarbij bijvoorbeeld de expliciete kennis die CGI heeft van de Omgevingswet, (stedelijke) mobiliteit, de energietransitie en diverse gemeentelijke processen en je ziet het surplus van de samenballing. Het versterkt ons beeld en daarmee ons aanbod voor Smart Cities. De synergetische kracht zorgt bovendien voor een versnelde gang naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen die de steden in de toekomst moeten aangaan.

Ook in use-cases vullen we elkaar aan, waarbij we kunnen putten uit onze ervaringen in zowel binnenlandse als  buitenlandse steden. Om met het eerste te beginnen: in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag maakt CGI deel uit van een consortium dat onderzoekt hoe je de digitale dienstverlening kunt organiseren. Hoe kun je beter gebruik maken van bestaande assets? Hoe kun je nieuwe plannen beter op elkaar afstemmen? Hoe kun je de time-to-market van bedrijven verkorten? En hoe kun je inwoners beter informeren over allerlei aspecten van hun omgeving? Een van de use-cases draait hierbij om 3D-modelling. Verder naar het zuiden, in Barcelona, rolt Fujitsu samen met partners een Smart City-concept uit, met allerlei ‘Smart Infrastructure’-toepassingen. Hierbij ligt niet alleen de focus op technologie, maar ook op belangrijke aspecten van de stad van de toekomst, zoals sociologische en demografische factoren, maatschappelijke organisatie, economisch functioneren en ecologische uitdagingen.

Digitalisering van het noorden
Wij willen graag ontdekken waar onze synergie toe kan leiden. Daarom hebben we een gericht doel gekozen: het noorden van Nederland. Wij zien Groningen als de ideale regio om use-cases uit ons internationale portfolio door middel van Proof of Concepts (PoC’s) te toetsen en door te ontwikkelen. De provincie Groningen – met de stad Groningen als kloppend hart en aanjager van innovaties – is bijzonder geschikt door de aanwezigheid van infrastructuur zoals de luchthavens (Eelde, Oostwold), de maritieme haven (Eemshaven) en snelwegen (A7 en A28) en waterwegen (Eems) en de stad Groningen zelf. Een goed voorbeeld hiervan zijn de dronetesten die mogelijk zijn gemaakt op Airport Eelde als eerste luchthaven in Europa. Daarnaast is er de bereidheid om deze te gebruiken voor innovaties en testen en is er actieve ondersteuning vanuit de overheid zoals vanuit Groningen Digital City. Die ondersteuning is een conditio sine qua non: wij willen als digitale partners samen met de gemeente, de provincie, bedrijven en kennisinstellingen proactief bijdragen aan de doelstellingen van de regio en specifiek die van de gemeente.

Dé proeftuin
In het noorden gebeurt al enorm veel. Zo is Noord-Groningen dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet. Ondernemers en non-profitorganisaties werken in het zogeheten 5Groningen Fieldlab samen met experts om toepassingen van 5G te testen. Het is een project waarbij recent zelfs het European Space Agency (ESA) zich aansloot. Weer andere partners zijn betrokken bij de experimenten met zelfrijdende bussen. En er kan hier nog veel meer ontwikkeld worden. In co-creatie, met steeds weer die specifieke partners erbij die meerwaarde toevoegen. Hiermee brengen we gezamenlijk de infrastructurele vernieuwing en innovatie, waarmee we deze stedelijke omgeving ook in 2050 leefbaar, toegankelijk en duurzaam maken, dichterbij. Eerst in het noorden, om vervolgens de blik omlaag te richten. Want wat bewezen effectief is, kan immers als voorbeeld dienen voor andere regio’s.

Deze blog is geschreven door Pascal Huijbers (CTO Large Accounts Fujitsu EMEAI) en Samuel de Groot (Director Consulting, Smart Environment & Mobility bij CGI Nederland) 

Over de auteur

samuel

Samuel de Groot

Director Consulting Smart Mobilty and Smart Environment

Nederland verstedelijkt steeds sneller en de ruimte hiervoor is beperkt. Tegelijkertijd is er sprake van krimpgebieden met een verschraling van voorzieningen. Een aantal regio’s is steeds moeilijker te bereiken, de leefbaarheid staat hier onder druk. Sinds 2010 is Samuel de Groot werkzaam als Director Consulting ...