robert voute

Robert Voûte

Vice President Consulting Geo-ICT

Van de week zag ik het nog, op weg naar het werk. Een brandweerwagen die met loeiende sirenes en zwaailampen links langs een vluchtheuvel een rij wachtende auto’s passeert. Gelukkig ging alles goed: de tegenliggers hielden keurig in en lieten de brandweerlieden voorgaan. Daarbij zijn chauffeurs van de brandweer – en ook van de politie of van ambulances – goed getraind in het inschatten van dergelijke situaties en het voorkomen van ongelukken.

Maar wat te doen bij onverwachte situaties waarop je niet onmiddellijk kunt reageren? Omdat bijvoorbeeld het overzicht van het geheel ontbreekt en/of je geen zicht hebt op alternatieven? Laten we diezelfde brandweerwagen nog eens in gedachten nemen. Stel nou dat de chauffeur niet geconfronteerd wordt met een rij auto’s, maar met een lange file. Of een gesloten spoorwegovergang, een openstaande brug of een wegwerkzaamheden? En wat als eenmaal op de plek van de brand aangekomen de brandkraan niet genoeg waterdruk heeft?

Slimmer fleet management

Bij ongelukken en brand is timing en snelheid cruciaal. Maar ook chauffeurs van (bedrijfs)wagens en hun fleetmanagers kunnen baat hebben bij goede IT-ondersteuning. En die laatste is sinds kort een stuk beter geworden! Samen met TomTom Telematics en Esri heeft CGI een big geo-data applicatie ontwikkeld, waarmee bedrijven en organisaties hun fleet management slimmer kunnen inrichten. Dit zorgt niet alleen voor betere en snellere aanrijroutes, maar ook voor betere voertuigprestaties, brandstofbesparing, een betere ondersteuning van chauffeurs en meer efficiëntie voor reizigers.

Hoe dit werkt? Steeds meer bedrijven en organisaties verzamelen op grote schaal data. Dat kan waardevolle kennis en inzichten opleveren om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen. Maar daarvoor heb je wel de juiste middelen nodig. De WEBFLEET-applicatie van TomTom Telematics maakt een koppeling tussen de bestuurders van bedrijfswagens en hun fleetmanager. Om chauffeurs nóg meer informatie te bieden, heeft CGI de ArcGIS GeoEvent Extension for Server van Esri in deze applicatie geïntegreerd. Het dashboard toont geografische kaarten, waarop gebruikers realtime data kunnen bekijken en analyseren. Dit beeld kan op verschillende manieren en op diverse (onder meer mobiele) platforms worden gedeeld.

In control

Met deze big geo-data applicatie kunnen fleet managers 24 uur per dag hun bedrijfswagens monitoren. Ook kunnen ze er hun chauffeurs mee aansturen. Als er een signaal over een wagen binnenkomt, kan de fleet manager via het scherm in het voertuig rechtstreeks contact opnemen met de chauffeur. Hij kan de bestuurder bijvoorbeeld langs een andere route sturen als blijkt dat een weg is opgebroken. Of, om weer terug te keren naar het voorbeeld van de brandweer: als er een melding van een brand binnenkomt, ziet de operationele leiding direct op het scherm waar de brand is, welke wagen het snelste ter plaatse kan zijn, het aantal brandkranen in de omgeving en of de waterdruk goed is. In de toekomst wil CGI nog meer (soorten) fleet-informatie aan de geo-omgeving toevoegen. Zo kunnen fleet managers nog zorgvuldiger en sneller kritische beslissingen maken. En is niet alleen de brandweer de brand sneller meester!

Meer weten? Lees eerdere artikelen over deze applicatie op ICT & Technologie en Computable. Of bekijk de onderstaande video waarin de werking van de applicatie wordt toegelicht.

Over de auteur

robert voute

Robert Voûte

Vice President Consulting Geo-ICT

Robert Voûte is verantwoordelijk voor de koers en visie van CGI in Nederland op het gebied van geografische informatie, 3D (modelling), plaatsbepaling (binnen en buiten) en operationele beelden (COP’s) met als specifiek aandachtsgebied vitale civiele infrastructuren en de daarbij behorende digital twins. Als ‘Geodeet’ ...