Risicomanagement vergt respect voor dynamiek

Het (alleen) van tevoren planmatig en routinematig in kaart brengen en monitoren van voorziene risico’s past onvoldoende bij de dynamiek van programma’s en projecten.  Volgens Michiel Struijk (CGI) en Pieter Frijns (Bureau Gateway) is een gedisciplineerde en open aanpak van dynamische risicomanagement nodig, met continue alertheid en een voortdurende dialoog op alle niveaus. Lees meer hierover in het iBestuur artikel ‘Risicomanagement vergt respect voor dynamiek’.

Bron: iBestuur, juli 2016