Protect the bank infographic

Deze afbeelding toont alle aspecten van Protect the Bank in één overzicht:

  • CGI onderkent de vraagstukken waar banken een antwoord op moeten geven om zichzelf en haar klanten in een digitale wereld te beschermen tegen criminaliteit
  • CGI helpt om een integraal beeld te krijgen van uw kwetsbaarheden en levert bewezen technologische oplossingen in het kader van Know Your Customer, Anti Money Laundering, terrorismebestrijding, Fraude Management en Cybersecurity vanuit een risico perspectief
  • CGI levert naast volledige oplossingen ook IT componenten voor een efficiënte aanpak van financial crime, die bijdragen aan kostenreductie zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit van uw bestaande software
  • CGI heeft kennis en ervaring om u te adviseren en oplossingen te leveren binnen tijd en budget