De verbinding tussen hiërarchie en gestructureerde improvisatie

Als gevolg van relationele dynamiek is er in IT-projecten sprake van een fase-afhankelijke mix van formele en informele stuurmechanismen. Het concept van New Governance toont aan dat de informele relationele dynamiek bepalend is voor de effectiviteit van de formele stuurmechanismen zoals een hiërarchie en contract, en daarmee dus ook voor het succes of falen van IT-projecten. Binnen dit concept speelt de netwerkarchitect een belangrijke complementaire rol.

Bron: Outsource Magazine, november 2014