Persoonsgericht incasso is een uitgangspunt van het project Rijksincasso

Met het project Rijksincasso, onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst, wil de rijksoverheid alle vorderingen door één organisatie laten innen. Dat zou een effi ciencywinst van zo’n veertig miljoen euro opleveren. Je kunt echter ook de opbrengsten van incasso aanzienlijk verhogen door slimmer te incasseren.