Creating a win-win relationship

De vraag of het zinvol is IT uit te besteden is onderdeel geworden het strategische (denk)proces bij een groeiend aantal bedrijven in een breed scala van industrieën. Bedrijven evalueren wat core is voor hun business en wegen de voordelen af om non-core, maar vaak kritische functies zoals IT, over uit te besteden aan externe partners. De voordelen zijn aansprekend. Door middel van een managed services model, waarbij bedrijven day-to-day business processen of organisatorische functies aan een derde partij uitbesteden. Een partij die expert is in dat specifieke gebied. Daarmee kunnen bedrijven profiteren van een grotere deskundigheid, lagere kosten en hogere kwaliteit, evenals tijd die vrijkomt voor management zich te richten op meer strategische inspanningen.

Het ontbreken van een goede IT governance, in de aanloop naar de beslissing om uit te besteden, en de borging in de uitvoering is een belangrijke faalfactor. Dit is een essentieel onderdeel van het contract waarmee uit- en inbesteders beter omgaan met en invulling geven aan verwachtingen en daarmee de kans op het creëren van een win-win situatie vergroten.

Deze whitepaper gaat in op de invulling van IT Governance in Managed Services/Outsourcing situaties.