Tijdens de opening van het Rotterdamse fieldlab voor blockchain technologie in september jl. ontvingen CGI en Eneco een cheque van 50.000 Euro voor het ontwikkelen van een blockchain applicatie voor handel in warmte. Het betreft een speciale subsidie voor blockchain toepassingen die een decentraal energienetwerk én daarmee de energietransitie weer een stap dichterbij brengen.

Het zogenaamde BlockLab is opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Met financiële steun van het Ministerie van Economische Zaken werd een tender uitgeschreven. Een commissie bestaande uit wetenschappers, energie-netbeheer en blockchain experts, selecteerde uit twintig innovatievoorstellen vier winnaars die financiering ontvangen voor de prototype fase; waaronder het voorstel van CGI en Eneco.

Efficiënte, betrouwbare verslaglegging van vraag en aanbod

Met het prototype willen Eneco en CGI de technologische haalbaarheid van blockchain voor de administratie rondom warmtelevering aantonen. Het verhandelen van energie kan alleen plaatsvinden als er een efficiënte, betrouwbare verslaglegging is van vraag en aanbod. Met het prototype wordt het mogelijk om dat te doen. Het is de verwachting dat met blockchain een besparing van ruim 50% valt te behalen op de administratieve overhead, ten opzichte van hoe dat nu georganiseerd is, met nog maar slechts 4 partijen.

Eerste pilot in Rotterdam

De afname- en levergegevens die worden aangeleverd door warmtemeters, worden versleuteld en m.b.v. blockchain technologie veilig opgeslagen in “the cloud”. Zodanig dat verschillende betrokken partijen gebruik kunnen maken van deze gegevens, voor zover zij daar recht op hebben. Die gegevens vormen de basis voor de besturing van het netwerk, voor de financiële afwikkeling en voor het maken van analyses en prognoses. De pilot-applicatie zal worden gemaakt en toegepast op het warmtenetwerk dat de AVR verbindt met het Warmtebedrijf Rotterdam, de centrale van Uniper en Eneco’s stadswarmtenet in Rotterdam. Dit is het grootste warmtenetwerk van Nederland.

500.000 huishoudens

In de toekomst zal het netwerk onderdeel zijn van de Warmterotonde Zuid-Holland, een project waardoor uiteindelijk 500.000 huishoudens in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag worden voorzien in hun warmtebehoefte. Met het ontwikkelen van het prototype zetten Eneco en CGI een eerste stap naar decentrale energiehandel gebaseerd op blockchaintechnologie en is daarmee een voorbeeld voor andere markten.

Raven of Eneco

CGI-er John Mohamed en WiertJan de Raaf van Eneco tijdens de uitreiking van de cheque voor het ontwikkelen van een prototype voor de (decentrale) handel in warmte. Beiden zijn verantwoordelijk voor realisatie van het project.