Hoofdaannemer Innovactory, met haar slimme reisassistent TimesUpp, heeft samen met zakelijk dienstverlener CGI en MAPtm de IMMA raamovereenkomst gesloten met het ministerie van Infrastructuur & Milieu en diverse regionale overheden. 

IMMA staat voor Integrale Mobiliteits Management Architectuur en is een onderdeel van het mobiliteitsprogramma ‘Beter Benutten’ dat zich richt op een betere bereikbaarheid van de drukke regio’s en steden in Nederland. IMMA beschrijft voorwaarden waaraan raamcontracten moeten voldoen bij de uitvoering van een mobiliteitsproject. Die voorwaarden betreffen het 0-meten, werven, volgen en belonen van deelnemers aan mobiliteitsprojecten. Er wordt gewerkt volgens de Privacy Referentie Architectuur. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe er omgegaan dient te worden met privacygevoelige gegevens.

Flexibele en betrouwbare dienstverlening voor reizigers

Door de gunning – die een maximale looptijd heeft tot 1 juli 2019 – kunnen Beter Benutten regio’s starten met minicompetities voor mijdings- en gedragsveranderingsprojecten voor een betere bereikbaarheid met IMMA-raamcontractanten, waaronder dus Innovactory, CGI en MAPtm. Welke raamcontractant de bewuste opdracht mag uitvoeren, bepalen de minicompetities. De eerste IMMA-projecten die een minicompetitie gaan uitschrijven hebben zich al gemeld.

Hoofdaannemer Innovactory levert de app TimesUpp, die agenda en frequente bestemmingen combineert met als resultaat een op maat gemaakt en integraal reisplan voor elke automobilist en chauffeur. TimesUpp bevat bovendien een groot aantal spitsmijdende functies. Kortom, een betrouwbare mobiliteitsassistent met in Nederland al tienduizenden gebruikers. CGI verzorgt het backend, de systeemintegratie en de big data-analyses van het mijdings- en gedragsveranderingsonderdeel. MAPtm is verantwoordelijk voor de verkeerskundige duiding.

Innovactory en CGI zijn al jarenlang partners, waardoor is geborgd dat de afzonderlijke onderdelen van de mobiliteitsoplossingen al in de ontwerpfase op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat de Beter Benutten regio’s kunnen beschikken over een innovatieve en volledig geïntegreerde oplossing en een flexibele en betrouwbare dienstverlening voor de weggebruikers.

Dit betekent voor de Beter Benutten regio’s dat zij veel eenvoudiger projecten kunnen uitvoeren om weggebruikers aan te zetten eens de fiets te pakken. Gaan ze bijvoorbeeld toch met de (vracht)auto de stad in, dan kunnen weggebruikers - via deze dienst - worden verleid om bepaalde drukke routes te mijden of op een ander tijdstip te gaan reizen.

Marktpartijen en opdrachtgevers uit de Beter Benutten regio’s kunnen met elkaar in contact treden op de ‘IMMA Show&Tell’ op 15 maart aanstaande. De marktplaats wordt geopend door Mark Frequin, Directeur Generaal Bereikbaarheid. Gastheer is Maastricht-Bereikbaar in Maastricht.