CGI helpt ProRail bij ontwikkelen, testen en invoeren van innovaties

Eén van de grootste IT- en business consulting firma’s ter wereld, CGI, ondersteunt ProRail bij de digitalisering van de bedrijfsprocessen en de datavoorziening die daarbij hoort. “Maar ook bij het in orde maken van de operationele backbone; de operationele informatievoorziening van de kernprocessen van een netwerkoperator”, vult Robert Voûte hierop aan. Voûte is verantwoordelijk voor de koers en visie van CGI in Nederland op het gebied van geografische informatie, 3D (modelling), plaatsbepaling (binnen en buiten) en operationele beelden (Common Operational Pictures) met als specifiek aandachtsgebied de sector Transport (spoor, weg en water).

CGI opereert wereldwijd in circa 40 landen voor markten zoals de overheid, industrie, transport en logistiek. Voûte legt uit dat daar een nieuwe sector aan toe is gevoegd: vitale civiele infrastructuren. “Een hele boeiende sector, omdat we daar klanten bij elkaar hebben getrokken die normaal niet binnen één markt zitten. Toch hebben ze één overeenkomst: allemaal stellen ze hun netwerk ter beschikking en zijn daarmee stuk voor stuk infrastructuur beheerders.” Onder deze nieuwe sector bundelde CGI de volgende partijen: Rijkswaterstaat (RWS) met de gebieden water en wegen, ProRail met het spoor en verder alle netbeheerders uit de stroom-, gas- en waterwereld. “Ze hebben een hoop overeenkomstige processen waarbij het belangrijk is dat het assetdatamanagement goed op orde is”, vult Voûte aan.

Digital Twin

De wereld van netbeheerder ProRail bevindt zich buiten en daar gebeurt veel. Het netwerk vervult op verschillende plaatsen tegelijkertijd allerlei taken. Metingen leveren digitale informatie op die ingewonnen, gezuiverd, gemodelleerd en gecombineerd wordt. Van die informatie kan een Digital Twin gegenereerd worden: een digitale representant van de werkelijke wereld. Maar het is meer dan dat.

ProRail 5D Informatiesysteem
Het CIO Office van ProRail heeft een visie van het 5D Informatiesysteem ontwikkeld. Een visie die laat zien hoe de fysieke werkelijkheid (groen in de afbeelding) nu en in de toekomst in data omgezet wordt wat tot een digital twin leidt. Alle uniforme informatie daarin wordt gebruikt in verschillende bedrijfsprocessen: een gedeeld beeld. De Data Board van ProRail zorgt voor afstemming van vraag en aanbod van deze informatie. Als Vice President Consulting bij CGI heeft Voûte meegeholpen aan de totstandkoming van deze visie.

De Digital Twin representeert ook geplande/ontworpen en al verdwenen objecten. Daarmee dekt het de hele levenscyclus van de objectenstructuur en bijbehorende informatiehuishouding af. Bovendien maakt het gebruik van het netwerk onderdeel uit van de 5D-wereld van ProRail. Voûte: “5D is een combinatie van 3D locatiegebonden informatie met een tijdsregistratie en het detailniveau (level of detail) van het product. Dit dient weer als basis voor de informatiesystemen waarmee ProRail zijn kernprocessen bestuurt.”

Partnership 

Voûte concludeert dat men steeds meer gebruik gaat maken van de virtuele afspiegeling van de werkelijkheid en erop vertrouwt dat deze informatie beschikbaar is en een goed beeld van de toestand buiten geeft. “Tijdens alle fasen van de bedrijfsvoering is de digitale wereld het ankerpunt voor de besturing en bijsturing van de bedrijfsprocessen. Wij bij CGI snappen op detailniveau de bedrijfsprocessen van een netbeheerder. Wanneer digitalisering aan de orde van de dag is en kritische systemen niet uit mogen vallen, moet de organisatie en de aansturing ervan goed zijn. Door het hele proces samen te beleven, onze kennis en expertise te delen met de klant kom je samen tot optimale bedrijfsprocessen. Voûte besluit: “Onze mensen zijn enorm gedreven en ondersteunen de klant met jarenlange ervaring en exper tise. Zo helpen we de klant -in dit geval ProRail- om de visie op de hele operatie vorm te geven vanuit de 5D-optiek.”

Dit artikel verscheen eerder op GWW-Bouw.nl (auteur: Susan Peek)

Wil je relevant blijven en is dit artikel ook interessant voor jouw achterban? Deel dit artikel dan via de social media buttons.