De digitale transformatie van de overheid vraagt om slimme toepassingen die de dienstverlening aan burgers en bedrijven efficiënter èn persoonlijker maken. Daarmee kan de overheid de slag maken van een uitvoerende naar een adviserende overheid, die optimaal aansluit bij de leefwereld van burgers en bedrijven.

In het geval van een adviserende én proactieve overheid hoeft de burger zich niet te verdiepen in alle wet- en regelgeving, maar wordt deze automatisch geleid naar die diensten die van toepassing zijn. CGI en Everest delen deze visie op digitale transformatie bij de overheid. Lees in dit artikel meer over hoe dynamisch case management kortweg de overheid in staat stelt om bij haar dienstverlening de leefwereld van de burger of het bedrijf centraal te stellen, terwijl het gebruikmaakt van alle informatie en kennis die in de bestaande IT-overheidssystemen zit. Het verbindt op deze manier als het ware de systeemwereld van de overheid, met haar regels en processen, met de leefwereld van de burger.

Bron: iBestuur, oktober 2016