De veiligheidsparadox in de zorg

Samenwerking is een heikel thema voor steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen. Bestuurders zitten in tweestrijd: zij zien enerzijds dat moderne zorg om informatiedeling vraagt, anderzijds is er de constante vrees voor een lek van medische gegevens. Wat weegt zwaarder: patiëntveiligheid of hun privacy? Director healthcare Albert Vlug ziet bestuurders vaak worstelen met deze ‘veiligheidsparadox’. In dit artikel deelt Vlug 7 inzichten uit de praktijk.

Bron: Zorginstellingen, juni 2016