Vierde industriële revolutie integreert digitale en fysieke systemen

Is robotisering een bedreiging voor werkgelegenheid? Natuurlijk is het dat. Veel standaardwerk zal verdwijnen. Robots, en dat kan ook software zijn, doen dat werk sneller, flexibeler, goedkoper en betrouwbaarder. Als standaardwerk hetzelfde is als laaggeschoold werk, dan maakt robotisering de kans op werk voor laaggeschoolde mensen steeds kleiner.

Niet alleen laaggeschoolde mensen worden bedreigd. Naar verwachting zal het overnemen van menselijke werkzaamheden door robots gedurende lange tijd aan de orde zijn. Misschien houdt dat wel nooit meer op. Over tien of twintig jaar blijkt dan misschien dat wat ooit als hooggeschoold werk gold, bij nader inzien toch standaard werk is, dat dus vanaf enig moment door robots gedaan gaat worden. Als robotisering alleen maar werk overneemt dan is het een bedreiging voor iedereen. Gelukkig is dat maar de halve waarheid.

Deze halve waarheid kan bestuurlijk wel een hele serieuze zorg worden. De laagst geschoolden krijgen de problemen maar hebben de minste mogelijkheden om deze te verwerken. Het zou goed zijn als beleidsmakers nu al inzichten verwerven in dit ontluikende vraagstuk. Die kunnen ze opdoen bij de bedrijven die al robots inzetten of dat overwegen, bij de andere helft van de waarheid. De gemiddelde CEO kan zich geen zorgen over de werkgelegenheidsaspecten van robotisering veroorloven. Voor hem of haar loert de omgekeerde bedreiging. Als de inzet van robotica blijft groeien, als concurrenten het slim weten in te passen, dan heeft een bedrijf dat dat niet doet een probleem. Achterblijven is geen optie. Het effect van te dure productie is bekend.

Bron: BoardroomIT