Naarmate productie uniformiseert, zal het transformeren van data in bruikbare zakelijke en operationele inzichten van cruciaal belang zijn om nieuwe uitdagingen en kansen aan te pakken en slimme, duurzame en weerbare productie te stimuleren.

Degenen die data inzetten om betrouwbare operationele en strategische inzichten te verkrijgen, lopen duidelijk voor op collega's, zowel wat betreft concurrentievoordeel als effectievere productie(ketens).

Data-Driven Manufacturing (DDM) is onze unieke 4-stappenbenadering die doelstellingen afstemt op datastrategieën en -oplossingen om data om te zetten in bruikbare inzichten. Dit draagt bij aan het implementeren van een digitaal continuüm dat zeer productieve teams, processen en systemen in staat stelt zich aan te passen en te evolueren.

Onze aanpak in 4 stappen helpt u holistisch te transformeren:

  1. Stem uw datastrategie af op de waarde voor de onderneming en productie
  2. Beheer uw data als een strategisch bezit
  3. Verhoog uw intelligentie als onderneming
  4. Zorg dat de organisatie daar klaar voor is

Deze belangrijke stappen helpen u een datagedreven organisatie te worden, waar uw beslissingen gebaseerd zijn op feiten in plaats van alleen op intuïtie. U profiteert van het slagkracht als een optimaal samenwerkende organisatie - in de gehele waardeketen en ecosysteem.