CGI wint aanbesteding ICT Bedrijf RDW

CGI heeft de Europese aanbesteding gewonnen die het ICT Bedrijf van de RDW (Dienst Wegverkeer) heeft uitgeschreven voor de inhuur van externe medewerkers. De overeenkomst is afgesloten voor de periode van één jaar met daarbij de mogelijkheid om de overeenkomst drie keer voor een periode van een jaar te verlengen tot maximaal 1 september 2018. Samen met Atos, Centric en Sogeti is CGI nu één van de preferred suppliers. Het ICT Bedrijf van de RDW gaat medewerkers inhuren voor werkzaamheden op het gebied van test, infrastructuur, ontwikkeling, beheer en projectmanagement.

De RDW , uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie, Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert overleg in EG- en ECE-verband en speelt een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.

Het ICT Bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van en innovatie op de RDW ICT systemen.