CGI ondersteunt Rijkswaterstaat bij beheer en onderhoud Europoortkering

CGI is verantwoordelijk voor het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) van de Europoortkering (de Maeslant- en Hartelkering), die wordt beheerd door Rijkswaterstaat. BOS is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de kering sluit als de waterstand te hoog dreigt te worden. De waterkering gebeurt aan de hand van voorspelde waterstand, windrichting en windsnelheid. Het systeem werkt volledig geautomatiseerd op basis van een streng protocol en zonder interventie van personeel. De twee keringen beschermen een groot woon- en werkgebied in Zuid-Holland tegen overstromingen vanuit de Noordzee.

“CGI is erg trots dat Rijkswaterstaat het beheer voor maar liefst 16 jaar aan ons heeft gegund. Deze basis van vertrouwen is gelegd door een jarenlange en hoogwaardige dienstverlening, unieke kennis van waterkeringsystemen en een uitstekende klantrelatie,” zegt Michiel Struijk, Vice President Government van CGI Nederland. Onze expertise op het gebied van waterkering passen we bijvoorbeeld ook toe voor de Schelderadarketen, waarbij we de informatiesystemen van de binnenvaart op de Schelde ondersteunen.

Deze opdracht bij RWS werd niet aanbesteed omdat het ging om bijzondere omstandigheden. De complexe kennis die voor het BOS nodig is, was op dat moment voor RWS alleen bij CGI te verkrijgen. Bij complexe systemen, zoals het besturingssysteem van de Maeslantkering, is het vanwege risicobeheersing geoorloofd om met een vaste partner te onderhandelen over een verlenging van de bestaande werkzaamheden. CGI is hiermee tot en met 2028 verantwoordelijk voor het BOS.