Op 25 januari 2018 hebben meer dan vijftig Rotterdamse bedrijven en organisaties, waaronder CGI, een oproep gedaan aan burgemeester Ahmed Aboutaleb en de lijsttrekkers van de politieke partijen. De bedrijven roepen de Maasstedelijke politiek op om vaart te maken met de sprong naar een circulaire en duurzame stad.

De Rotterdamse Klimaatoproep is een initiatief van het ‘Rotterdamse’ bedrijfsleven om vooruitlopend op de gemeenteraadverkiezingen in maart het thema duurzaamheid een prominentere rol te geven binnen de metropoolregio Rotterdam. De deelnemende bedrijven en organisaties voelen zich dermate betrokken bij de regio waarop zij zich richten dan wel waarin zij zich gevestigd hebben, dat zij deze duurzaamheidsoproep aan de gemeente Rotterdam doen. ‘De tijd van alleen woorden is voorbij’, zo laten de initiatiefnemers weten. ‘Rotterdam moet nu volop inzetten op daden en bouwen aan toekomstbestendige economie. Wij gaan als bedrijven de uitdaging aan en hebben de gemeente als partner nodig.’

Groene stad, groene welvaart

Met de oproep verzoekt het bedrijfsleven Rotterdam de sprong naar een circulaire en duurzame stad te maken. Daarvoor moet de gemeente verder kijken dan een enkele collegeperiode. Er is een langdurig en ambitieus klimaatbeleid nodig, met duidelijke doelen en mijlpalen om aan het Akkoord van Parijs te gaan voldoen. Rotterdam – de stad die geroemd wordt om zijn mentaliteit van aanpakken, veerkracht en ‘met zijn allen de schouders eronder’ – speelt net als andere grote steden een cruciale rol in de transitie naar een duurzame toekomst waarin de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nog maar heel beperkt is. Het is daarbij niet alleen een kwestie van moeten (het voortbestaan van onze planeet staat op het spel), maar ook van kansen verzilveren: door als gemeente een stevige beleidskoers te varen, kunnen burgers en bedrijven investeren in slimme klimaatoplossingen. Dat zorgt voor groene welvaart, nieuwe verdienmodellen en meer banen. Als industrieel cluster heeft Rotterdam de kans om het verschil te maken als het gaat om de klimaatagenda. Met een sterk geïntegreerde industrie, de aanwezige kennis en infrastructuur en mogelijkheden voor groene energie voor de kust, kan de stad een leiderschapspositie innemen in de transitie naar een emissieloze industrie.

De energietransitie: geen woorden, maar daden

Het ontbreekt de gemeente Rotterdam niet aan visie. Er is al een aantal heldere rapporten geproduceerd over wat er moet gebeuren. Waaronder de Roadmap Next Economy  (RNE), de ‘routebeschrijving’ van de metropoolregio Rotterdam Den Haag om gelijktijdig van fossiel naar duurzaam, van analoog naar digitaal en van lineair extractief naar circulair duurzaam te gaan. De RNE levert een blauwdruk om concrete stappen te zetten en hét credo van de Maasstad – geen woorden, maar daden – te onderstrepen. Een van de onderdelen van deze Roadmap is de energietransitie. Deze dient volgens de initiatiefnemers van de Rotterdamse Klimaatoproep bovenaan de agenda van het nieuwe College te staan.

CGI: nauw betrokken bij RNE

CGI kan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de RNE. De ICT-dienstverlener is bij meerdere transitiepaden van de RNE betrokken, waaronder de ‘Smart Digital Delta’ (denk o.a. aan de BestDriver-app en de ‘digital twin(s)’, oftewel de stad in 3D) en de ‘Smart Energy Delta’, waarin CGI met allerlei partners nadenkt hoe de energietransitie gerealiseerd en versneld kan worden. Op 25 januari was dan ook een stevige CGI-vertegenwoordiging, met onder andere Janine Tjassens (Vice President Oil & Gas, Utilities and Communications Sector) en Bert Klaasen (Director Consulting Services), aanwezig bij de Rotterdamse Klimaatoproep aan burgermeester Aboutaleb en de lijsttrekkers van de politieke partijen en bij het Klimaatdebat  dat aansluitend op de oproep werd gehouden.