Onder invloed van aanzienlijke economische druk en toenemende concurrentie geven steeds meer bedrijven hun operationele IT-activiteiten uit handen. Terwijl CGI de dagelijkse uitvoering verzorgt, houden klanten zelf volledige focus op de verbinding van hun IT-strategie met bedrijfsdoelstellingen.

Uw voordelen:

 • Aanzienlijke besparingen zonder de controle over uw strategische IT-functies te verliezen. U kunt de volledige verantwoordelijkheid voor het leveren van IT-diensten toevertrouwen aan CGI.
 • Voorspelbaarheid, transparantie en controle over de kosten.
 • Serviceniveaus afgestemd op behoeften vanuit de bedrijfsvoering.
 • Toepassing van best practices, besturingsprincipes, branche specifieke (standaard) tools en praktijkervaring, waardoor de levering van diensten, projecten en de productiviteit zichtbaar verbeteren.
 • Waarde gedreven wereldwijde levering zorgt voor optimale prijsstelling en creëert terugkerende besparingen. Tegelijkertijd profiteert u van onze lokale aanwezigheid.
 • Toegang tot expertise en middelen waarmee CGI waarde en stabiliteit toevoegt aan operationele omgevingen.
 • Toegang tot brede kennis van technologie, industrie en domein expertise door gebruik te maken van IP-gebaseerde oplossingen en industrie (domein) kennis.
 • Optimale inzet van uw medewerkers om projecten beter af te stemmen op de missie, alsook de reguliere activiteiten van uw organisatie.

Proof of Concept

Met een voorstudie (proof of concept) kan CGI de haalbaarheid van volledige IT outsourcing aantonen, waarbij we ons committeren aan de levering van geïdentificeerde voordelen. Deze voorstudie, uitgevoerd zonder enige verplichting, ziet er als volgt uit:

 • Een doorlooptijd van drie tot vier weken
 • Een vertrouwelijk proces met twee of drie deelnemers van de opdrachtgever en senior experts van CGI
 • Een evaluatie en validatie van uw gegevens
 • Dialoog over de oplossingsaanpak en transformatie strategieën
 • Een presentatie van het voorstel aan het senior management, inclusief besparingen en de besturing door CGI

IT outsourcing in de praktijk

 • Vanaf het begin is CGI betrokken bij de ontwikkeling van Burgernet, een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. We verzorgen onder meer applicatiebeheer en -ontwikkeling, het op afstand beheren van de ICT-infrastructuur en het leveren van SMS en telefoondiensten via een externe partij.
 • DSM bracht het beheer en onderhoud van haar Manufacturing Enterprise Systems (MES) onder bij CGI. CGI draagt nu 24/7 zorg voor de ondersteuning van deze systemen in 40 productievestigingen van DSM, overal ter wereld. Het resultaat? Het serviceniveau is met 200% verhoogd!
 • In het centraal register, het C-AR, worden de gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in Nederland opgeslagen. CGI leverde dit systeem aan Energie Data Services Nederland (EDSN). Door het creëren van één register wordt het dataverkeer tussen partijen in de energiemarkt sneller, efficiënter en nauwkeuriger. Ook leidt het C-AR tot een vermindering van de administratieve lasten.
 • Wist u dat CGI er ook voor zorgt er ook voor de Maeslant- en Hartelkering sluiten als de waterstand te hoog dreigt te worden? We bouwden hiervoor een volledig geautomatiseerd systeem voor Rijkswaterstaat. Het systeem werkt op basis van een streng protocol en zonder interventie van personeel.