Data ja analytiikka

Tietopankki

18.2.2021 klo 9-9.30 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat keräävät asiakkaistaan jatkuvasti uutta tietoa. Kuvittele, jos tämä tieto olisi jokaisen toimijan hyödynnettävissä? Miten sujuvaksi palveluketjun olisikaan mahdollista muuttua? Potilas- tai asiakastietojen jakaminen osapuolelta toiselle ei ole sallittua ilman henkilön suostumusta. Suuri osa meistä sen kuitenkin...

Sanni Seppälä
Sanni Seppälä

Mitä väliä on datan laadulla

07.01.2021 Datan laadulla tiedetään olevan suoria vaikutuksia yritysten kannattavuudelle, asiakastyytyväisyydelle ja uusiutumiskyvylle, kirjoittaa asiantuntijamme Sanni Seppälä.

Hannu Hannila
Hannu Hannila

Data-driven alkaa sanalla DATA

04.11.2020 Digitaalisessa muodossa olevan datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, lähes tuplaantuen vuosittain. Kaiken kukkuraksi vain murto-osa tämän päivän datasta on kyetty analysoimaan. Onko tarpeen suhtautua data-asioihin vakavasti?

Kesällä 2020 CGI ja Aalto-yliopiston Digital Business Master Class (DBMC) -opiskelijaryhmä tekivät yhteistyössä tutkimusraportin, joka esittelee pandemian vaikutuksia ja opiskelijoiden kehittämiä konsepteja uusien haasteiden taltuttamiseksi.

Valtorissa oli tunnistettu tarve modernille data-alustalle, johon voidaan yhdistää dataa eri lähteistä ja hyödyntää sitä tehokkaasti esimerkiksi erilaisiin raportointitarpeisiin. ”Data Hub Design Sprint oli tehokas ja ketterä lähtö data-alustamme kehityshankkeelle. Nyt kun käyttötapaukset ja tavoitearkkitehtuuri on tarkennettu, on meidän helpompaa...

Katja Antikainen
Katja Antikainen

Dynaaminen tietomalli vie kohti ihmiskeskeistä sotea

17.09.2020 Kun eri tavoin, eri paikoissa ja eri aikoina asiakkaista tai potilaista kerätyt tiedot kiinnitetään sosiaaliturvatunnukseen, ne on mahdollista yhdistää yhteen, dynaamiseen sote-tietomalliin. Sen avulla voidaan muun muassa kohdentaa ennaltaehkäisevää toimintaa oikein ja tukea yhden luukun palvelumallia. Annan tässä blogissa seitsemän...

Tuomo Pursiainen
Tuomo Pursiainen

Hyperautomaation lyhyt historia

16.09.2020 Hyperautomaatio on noussut puheenaiheeksi ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation rinnalla. Tuomo pursiainen avaa blogissa hyperautomaation luontevaa kehityspolkua.