Uudenlainen palvelutuote vaatii innovatiivisia digityökaluja

LähiTapiolan uudenlainen työkykypalvelu yritysasiakkaille sai tuekseen digityökalun, joka auttaa myyjiä kokonaisvaltaisen palvelutuotteen myynnissä.

LähiTapiola on pankki- ja vakuutuspalveluita tarjoava finanssiryhmä, joka on Suomen suurimpia vahinkovakuuttajia. LähiTapiola työllistää yli 3500 työntekijää ja sillä on 1,6 miljoonaa omistaja-asiakasta, joista yritysasiakkaita 132 000.

Asiakkaamme haaste

LähiTapiola halusi kasvattaa yritysmyyntiä, uudistaa myyntitarinaansa ja auttaa myyjiä onnistumaan entistä paremmin. Tarvittiin yksi selkeä, työkyvyn johtamisen tukeen perustuva tarina yritysten henkilövakuutusten myyntiin.

Uudella työterveyshuoltoa täydentävällä, yrityksen tarpeiden mukaan joustavalla vakuutustuotteella haluttiin korvata vanhat hoitoturva- ja sairaskuluvakuutukset.

Työkykypalvelussa työntekijän terveydestä ja työkyvystä huolehditaan nopeasti ja normaalivakuutuksista poiketen myös ns. vanhojen vammojen hoito korvataan. Työnantaja hyötyy, kun sairauspoissaolot vähenevät ja työntekijät ovat työkykyisiä.

Uudenlaista ajattelua edustava työkykypalvelu kaikille yritys- ja yrittäjäasiakkaille tarvitsi tuekseen myyjän ja asiakkaan kohtaamisessa hyödynnettäviä digitaalisia ratkaisuja, jotka pelaisivat yhteen olemassa olevien tietojärjestelmien kanssa.

Ratkaisumme

Ratkaisun konseptoinnista ja toteuttamisesta vastasi CGI:n ja LähiTapiolan yhteisyritys LTC-Otso, joka on erikoistunut pankki- ja vakuutusalan ICT-palveluihin.

Hankkeessa LTC-Otso mallinsi myyjän tarjousprosessin ja rakensi helppokäyttöisen mobiilityökalun vakuutusmyyjien päivittäiseen työhön. Työkalun avulla myyjä pystyy helposti asiakkaan kanssa

  • kartoittamaan lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten sekä työterveyshuollon nykytilanteen yrityksessä
  • kokoamaan asiakkaan tilanteeseen sopivan kokonaisuuden
  • esittämään ratkaisun tuomia hyötyjä asiakkaalle euroina

Työkalu toimii tabletilla ja kannettavalla tietokoneella. Se tarjoaa myyjälle relevanttia taustoittavaa tietoa, kuten tilastoja myyntikohteena olevan yrityksen alalle tyypillisistä sairauspoissaoloista.

Intuitiivisen sovelluksen ansiosta yli 400 vakuutusmyyjää ympäri Suomea pystyy ottamaan työkalun vaivattomasti käyttöön, tehostamaan myyntityötään ja parantamaan asiakaskokemusta.

 

Digitaalinen myyntitarina auttaa myyjiä puhumaan työkykyasioista kokonaisuutena, ei vain vakuutuksista. Ja se toimii: olemme jo parissa kuukaudessa saavuttaneet yli puolet seuraavan vuoden myyntitavoitteista.

Sari Seppi-Laitinen, palvelujohtaja, LähiTapiola

Menestystarina

Myyjät ovat ottaneet uudenlaisen myyntikonseptin ja siihen liittyvän työkalun vastaan hyvin, vaikka se edellyttää myös toimintatapojen muuttamista. Työkykypalvelulle asetetuissa myyntitavoitteissa ollaan jo reilusti edellä suunniteltua.

Myyjän työkalun ansiosta tarinan kuljettaminen on helppoa ja 400 myyjää ympäri Suomea pystyy tarjoamaan asiakkaille näppituntuman sekä palvelun hinta- että hyötytasoon jo ensimmäisellä tapaamisella.

LähiTapiolan uudenlainen vakuutusajattelu on alalla uutta, sillä siinä lähtökohtana on organisaation työkyky hyvin laajasti, eivät yksittäiset vakuutukset. Se on vaatinut siten perinteisiltä vakuutusmyyjiltä uuden opettelua eikä olisi onnistunut yhtä nopeasti ilman myyjän työkalusta saatavaa välitöntä apua.

Miksi CGI?

Kun LähiTapiola halusi edetä työkykypalvelunsa kanssa ideasta käytännön toteutukseen, CGI:n kanssa perustettu yhteisyritys LTC-Otso oli hyväksi todettu valinta kumppaniksi. Läheinen yhteistyö ja CGI:n pitkä kokemus vakuutusalan IT-järjestelmistä teki prosessista jouhevan ja auttoi toteuttamaan ratkaisun, joka toimii todellisessa myyntitilanteessa parhaiten.