Partnerstwo na rzecz zmian

Corporate social responsibility

Partnerstwo na rzecz zmian

Z naszymi klientami:

Łączymy swoją dogłębną wiedzę, kluczowe rozwiązania IT oraz kompleksową ofertę usług, aby pomóc naszym klientom skutecznie zarządzać możliwościami i wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Pomagamy im zmniejszyć wpływ na środowisko i zredukować koszty energii, jednocześnie poprawiając programy zgodności z przepisami oraz samopoczucie ich pracowników, obywateli i klientów.

Z naszymi społecznościami:

Zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas ma do odegrania rolę dotyczącą poprawy relacji ze środowiskiem. W naszych działaniach na całym świecie aktywnie angażujemy się w społeczności, w których żyjemy i pracujemy, aby wspierać szeroki zakres inicjatyw środowiskowych, które pomagają chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

CGI wspiera COP26

Od dna morza do przestrzeni kosmicznej – CGI to zaufany partner, który dobrze wykonuje najbardziej skomplikowane zadania. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie zrównoważonego rozwoju planety dla przyszłych pokoleń. Dołącz do nas na COP26 i dowiedz się więcej o naszej działalności dotyczącej ochrony środowiska poprzez dostarczanie zrównoważonych rozwiązań.

 

Dowiedz się więcej o naszej agendzie COP26

CGI wspiera COP26

Łącząc siły w Projekcie Seagrass w celu redukcji CO2

CGI i Project Seagrass łączą siły, aby wspierać zrozumienie i przyszłą ochronę ekosystemów trawy morskiej, jednego z najbardziej obiecujących pochłaniaczy dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii.

Wspólnie dążymy do tego, aby korzyści, które łąki trawy morskiej przynoszą społecznościom, zostały zachowane teraz i na przyszłość.

 

Obejrzyj wideo

Nasze rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju odzwierciedlają dziesięciolecia doświadczeń w dziedzinie energii, usług komunalnych, produkcji, dystrybucji, administracji rządowej i przestrzeni kosmicznej.

Rozwiązania te pomagają klientom zarządzać inteligentnymi sieciami, systemami pomiarowymi i aktywami energii odnawialnej, a także zrównoważonym transportem i łańcuchami dostaw. Wspierają one zarządzanie punktami ładowania pojazdów elektrycznych, monitorowanie emisji, ekologiczne planowanie tras i zarządzanie emisją dwutlenku węgla. Wykorzystują również dane kosmiczne, aby pomóc w ochronie środowiska. Na przykład używamy informacji z obserwacji ziemi do wykrywania czy przewidywania powodzi, pożarów, wzrostu roślinności i leśnictwa, a także wycieków i rozlewów ropy naftowej. Przykłady obejmują:

"Poprzez nasze etyczne, społecznie i środowiskowo zrównoważone praktyki biznesowe staramy się dostarczać wartość dla naszych wszystkich trzech interesariuszy – naszych klientów, naszych pracowników i naszych akcjonariuszy".

George D. Schindler Prezes
i Dyrektor Naczelny
 

Zwiększenie efektywności wykorzystania danych pochodzących z obserwacji ziemi i geoprzestrzennych

CGI GeoData360 umożliwia przepływy produkcyjne, które wykorzystują obserwacje ziemi i dane geoprzestrzenne do produkcji wartościowych informacji biznesowych i efektywnego działania w skali kosztów.

Promowanie bardziej zrównoważonych decyzji dotyczących podróży

Nasze rozwiązanie SmartTravel łączy w sobie technologie cyfrowe, takie jak mobilność, grywalizacja, analiza dużych ilości danych i wykrywanie trybu podróży, aby wpływać na zachowania kierowców i nagradzać ich, w tym ich bardziej zrównoważone wybory.

Ocena ryzyka i szkód spowodowanych zdarzeniami naturalnymi

CGI EnvironmentMonitor360 wykorzystuje dane kosmiczne, aby pomóc w ocenie ryzyka i szkód wynikających ze zjawisk naturalnych, takich jak huragany, powodzie i burze.

Zarządzanie odpadami spożywczymi w celu zmniejszenia emisji CO2

CGI Waste Manager, nowy moduł CGI Aromido zarządzania odpadami spożywczymi, gromadzi dane o nich w czasie rzeczywistym, umożliwiając klientom lepsze śledzenie zgromadzonych odpadów i zarządzanie nimi. Zwiększa to wydajność, oszczędza koszty i zmniejsza emisję CO2.

Wspieranie ekosystemów wodorowych

CGI AgileDX-Hydrogento platforma wymiany danych, zbudowana w celu wspierania efektywnej współpracy w ramach ekosystemów wodorowych, która zapewnia scentralizowany obraz danych i procesów, promuje pełną przejrzystość i możliwość audytu, a także umożliwia bezproblemową komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Wspieranie inteligentnych sieci energetycznych

Aby ograniczyć brak równowagi w sieci energetycznej, opracowaliśmy Centralny System Zarządzania Energią (CEMS) dla inteligentnych sieci. Mieszkańcy mogą korzystać z informacji dostarczanych przez CEMS, aby dokonywać lepszych wyborów w zakresie zużycia energii.

Poprawa zarządzania aktywami energii odnawialnej

Nasz system zarządzania źródłami odnawialnymi (RMS) umożliwia proaktywne i efektywne zarządzanie aktywami odnawialnymi, zapewniając lepszy wgląd w operacje i analizując kluczowe wskaźniki wydajności oraz ich ewolucję.

Drone view of a river cutting across a green countryside landscape