Odpowiadamy na Twoją potrzebę sprostania wciąż zmieniającym się wymogom nowego systemu energetycznego

Opracowywanie nowych cyfrowych możliwości transformacji energetycznej wymaga wiernego, szczegółowego i zintegrowanego obrazu sieci. Jednak odpowiednie dane operacyjne znajdują się w wielu różnych systemach i są trudno dostępne.

Niezbędny jest również wgląd w opcje wytwarzania energii we wszystkich segmentach sieci, w tym w punktach końcowych.

Wszystko to wymaga platformy informatycznej, która może zgromadzić dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Celem jest przyspieszenie rozwoju nowych aplikacji i usług, by zaspokoić potrzeb klientów.

Opengrid

Opracowany przy współpracy z właścicielami i operatorami sieci

Tworząc CGI OpenGrid360 czerpaliśmy z ponad 30-letniego doświadczenia w branży i specjalistycznej wiedzy, które zdobywaliśmy pracując nad innowacyjnymi projektami inteligentnych sieci w Wielkiej Brytanii. Obejmowały one rozwiązywanie problemów z danymi za pomocą Western Power Distribution (WPD) i dostarczanie innowacyjnego, cyfrowego modelu sieci w czasie rzeczywistym ( Sieci Energetyczne SP ).

Nasze rozwiązanie opiera się na zaawansowanym modelu integracji i zarządzania danymi. Skutecznie mierzy się z wyzwaniami związanymi z jakością danych, umożliwiając ich bezpieczną centralizację oraz udostępnienie w IT, technologii operacyjnej (OT) i systemach biznesowych, bez zakłócania obecnych systemów.

Nasza innowacyjna strategia dotycząca danych oraz podejście do integracji danych korporacyjnych ( CGI OpenGrid Foundation ) wykorzystuje jeden model referencyjny utworzony na podstawie wszystkich innych danych w systemach podstawowych. Szczególną wartością jest nakładanie warstwy danych na podstawowy widok sieci.

Pobierz broszurę

Portfolio CGI OpenGrid360

CGI OpenGrid360 zawiera moduły do zarządzania: zasobami, siecią, pracą, pracownikami, mobilnością w terenie oraz rozwiązania dla zaawansowanych inteligentnych sieci i działań związanych z energią odnawialną. Te aplikacje pomogą Ci zmaksymalizować korzyści z danych pochodzących z sieci i punktów końcowych. Choć moduły mogą być używane niezależnie, zyskasz jeszcze więcej wdrażając pełen pakiet rozwiązań.

Modułowy, skalowalny i interoperacyjny CGI OpenGrid360 może być wdrażany stopniowo, aby zapewnić przyszłe możliwości, systemy i funkcje. Możemy go też skonfigurować pod Twój bazowy system, dla maksymalizacji korzyści biznesowych. Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z Twoją obecną architekturą, infrastrukturą i podejściem do danych. Oferujemy wdrażanie na miejscu, na lądzie i na morzu.

OpenGrid Asset

Pracuj w swoim tempie z zaufanym partnerem

Jako CGI cieszymy się zaufaniem wiodących światowych firm użyteczności publicznej, w zakresie wdrażania ich systemów – tych najbardziej złożonych i o znaczeniu krytycznym. Niezależnie od etapu Twojej cyfrowej podróży, pomagamy Ci stawiać kolejne kroki, dostosowując nasze podejście do Twoich celów, środowiska i tempa.

CGI OpenGrid360 zawiera kompleksowe portfolio naszych usług konsultingowych, integracyjnych i zarządzanych. Oferujemy wizję opracowania Twojego planu działania strategicznego oraz integrację aplikacji i usług. Będziemy też nimi zarządzać podczas Twojej przemiany we właściciela i operatora sieci przyszłości.

Poproś o wersję demonstracyjną