Co to takiego CGI KSeF Hub?

To rozwiązanie usprawniające integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, którego potrzebujesz. CGI KSeF Hub to rozwiązanie dostarczane przez partnera, który ma wieloletnie doświadczenie w tego typu projektach. Kluczowe jest nie tylko wdrożenie, ale również utrzymanie i szybkie dostosowywanie do stale zmieniających się wymagań Ministerstwa Finansów.

Co wyróżnia narzędzie CGI KSeF Hub?

CGI KSeF Hub to przede wszystkim wydajność i niezawodność usług w formie dostępnego i intuicyjnego rozwiązania integrującego Twoje działania biznesowe dostosowanego do wymagań Ministerstwa Finansów. CGI KSeF Hub gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonych danych, zarówno wewnętrznie jak i w zewnętrznej komunikacji z kontrahentami. CGI KSef Hub to rozwiązanie uniwersalne – współpracuje z różnymi systemami ERP i systemami bilingowymi. CGI KSeF Hub to elastyczna i skalowalna metoda działania, która w łatwy sposób dostosowuje się do wymogów przedsiębiorstwa i rozwija się wraz z nim.

Funkcjonalności CGI KSeF Hub
 1. Różne wersje formatów danych dla źródeł i systemów docelowych;
 2. Elastyczne filtrowanie i wyszukiwanie danych;
 3. Proste tworzenie raportów, ich konfiguracja i możliwość eksportu danych w dowolnym formacie;
 4. Integracja zapewniająca weryfikację techniczną i biznesową różnego rodzaju dokumentów;
 5. Szerokie spectrum możliwości definicji uprawnień obsługi oprogramowania;
 6. Prosta obsługa procesów workflow;
 7. Praktyczne opcje stosowane na potrzeby audytu.
Założenia techniczne
 1. Łatwy w użyciu interfejs użytkownika zapewniający krótki okres szkoleń użytkowników końcowych; 
 2. Łatwa integracja i obsługa wielu różnych źródeł danych, protokołów, wzorców integracji (plikowe, API, push/pull, pub/sub i.in);
 3. Elastyczne zmiany formatów wejścia i wyjścia w czasie, wersje szablonów dokumentów;
 4. Łatwa obsługa wielu formatów danych i kodowania znaków, różnych systemów operacyjnych systemów dziedzinowych, bilingowych, fakturowania, sprzedaży, płatności, ERP;
 5. Konfigurowalne formatów dokumentów i ekranów (wersjonowanie zgodność szablonów ze źródłem w danym czasie);
 6. Zasoby technologiczne umożliwiające działanie zarówno on-premise (lokalne instalacje na sprzęcie klientów), w chmurach publicznych i hybrydowych;
 7. Wysoka dostępność, mechanizmy HA i DR;
 8. Autoryzacja: integracja SSO, AD, LDAP;
 9. Język polski jako domyślny zarówno w interfejsie użytkownika jak i w przepływach danych. Możliwe przygotowanie innych wersji językowych w ramach dodatkowej wyceny.

Kompleksowe podejście do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych

Integracja systemów wykorzystywanych przez poszczególne organizacje z Krajowym Systemem e-Faktur może być płynna i prosta. Eksperci CGI opracowali rozwiązanie, które współpracuje z różnego rodzaju systemami i pozwala firmom w pełni dostosować się do zmieniających się wymogów Ministerstwa Finansów. Skuteczność działania takiego procesu oraz zaufany partner to gwarancja sukcesu wdrożeniowego.

Zbudowanie spersonalizowanego rozwiązania wspierającego procesy w kontekście obsługi faktury ustrukturyzowanej KSeF wymaga zastosowania metodologicznego podejścia w etapach, które zapewni realizacje celów projektu w zakładanym czasie i budżecie.

Etapy projektu:

1

Analiza biznesowa – faza mająca na celu przegląd wszystkich procesów związanych z wprowadzeniem KSeF pod kątem obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian. Sprawdzenie jakości i kompletności danych pod kątem zgodności ze schematami wymaganymi przez KSeF

2

Analiza techniczna – analiza źródeł danych oraz specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

3

Implementacja – zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie rozwiązania zgodnego z opracowaną koncepcją.

4

Utrzymanie – zapewnienie wsparcia dla wdrożonego rozwiązania zgodnie z ustaloną polityką SL

Doświadczenie CGI

Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-Faktury w modelu centralnego krajowego rejestru. Takie rozwiązanie wprowadziły już Hiszpania, Portugalia i Włochy, a Francja wyznaczyła termin wdrożenia na rok 2023. CGI obecnie realizuje kilka projektów u naszych klientów, związanych z dostosowaniem systemu SAP do centralnego rozwiązania Chorus Pro we Francji.

Część krajów w UE zdecydowała o podejściu zdecentralizowanym w zakresie e-Faktur. Np. w Finlandii powstało kilkanaście połączeń operatorskich/bankowych, aby móc wysyłać faktury B2B do wszystkich fińskich stron.

W Finlandii CGI jest autorem własnego rozwiązania o nazwie E-invoice Service.

Pobierz broszurę