Artur Hebenstreit z CGI jest związany od 2016 roku. Przez ponad 20 lat swojej kariery zajmował się wdrożeniami, rozwojem oraz integracją rozwiązań IT w sektorach takich jak: bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny i publiczny. Dzięki temu posiada unikalną wiedzę pozwalającą na innowacyjne podejście do wyzwań stojących przed sektorem finansowym. Obecnie w Financial Services (FSD) odpowiada za tworzenie strategii. Z naszymi klientami dzieli się wiedzą z zakresu, w którym posiada największe kompetencje: Business Inteligence, big data, rozwiązań chmurowych oraz advanced analytics. Dzięki temu razem ze swoim zespołem jest w stanie oferować najbardziej złożone, innowacyjne i odpowiadające potrzebom klientów CGI produkty.