Primary tabs

Artur Hebenstreit

Artur Hebenstreit z CGI jest związany od 2016 roku. Przez ponad 20 lat swojej kariery zajmował się wdrożeniami, rozwojem oraz integracją rozwiązań IT w sektorach takich jak: bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny i publiczny. Dzięki temu posiada unikalną wiedzę pozwalającą na innowacyjne podejście do wyzwań stojących przed sektorem finansowym. Obecnie w Financial Services (FSD) odpowiada za tworzenie strategii. Z naszymi klientami dzieli się wiedzą z zakresu, w którym posiada największe kompetencje: Business Inteligence, big data, rozwiązań chmurowych oraz advanced analytics. Dzięki temu razem ze swoim zespołem jest w stanie oferować najbardziej złożone, innowacyjne i odpowiadające potrzebom klientów CGI produkty.

From this author

Transformacja sieci: cztery kluczowe korzyści efektywnej strategii chmury dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

sierpień 6, 2021 Od wielu lat słyszymy o korzyściach płynących z przenoszenia kluczowych aplikacji korporacyjnych do chmury.

Partner w chmurze. Dlaczego jest potrzebny?

marzec 25, 2021 Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: firmy consultingowe posiadają narzędzia i doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu takich projektów. Dla zespołu IT po stronie klienta nie ma potrzeby posiadania tak kompleksowo sprofilowanego zespołu, ponieważ migracja jest procesem dziejącym dość ...

Pandemia, chmura i banki

marzec 1, 2021 Pandemia… mógłbym tu wpisać wiele następujących po sobie stwierdzeń, które pojawiają się na wielu blogach i w popularnych artykułach: zmieniła nasz model pracy, wymusiła zmianę działania, pokazała nam brak zastosowania dla stosowanych wcześniej konserwatywnych metod operacyjnych itd. Moim zdaniem na ...