Artur Hebenstreit

Artur Hebenstreit

Director Consulting Services Financial Sector

Migracja do chmury jest perspektywą dla większości firm. We wcześniejszych wpisach poruszałem temat szybkiej migracji związanej z pandemią, opisywałem również możliwość współdziałania z chmurą krajową. Teraz chciałbym odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: dlaczego współpraca z doświadczonym partnerem jest tak potrzebna przy procesie i w jakich sposób partner może pomóc w migracji do chmury? Czemu firmy takie jak CGI edukują i oferują swoje usługi, skoro doświadczony zespół pracowników działu IT jest w stanie (teoretycznie) przeprowadzić ten projekt?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: firmy consultingowe posiadają narzędzia i doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu takich projektów. Dla zespołu IT po stronie klienta nie ma potrzeby posiadania tak kompleksowo sprofilowanego zespołu, ponieważ migracja jest procesem dziejącym dość rzadko, ponadto jest procesem niepowtarzalnym, wyglądającym inaczej podczas migracji każdego systemu z osobna. Bardzo ważnym jest, aby migracja została dokonana z dużym pietyzmem, ponieważ docelowy system, bądź systemy będą korzystały z migrowanych danych, którą muszą być najwyższej jakości.

Konsultanci z mojego zespołu są w stanie zidentyfikować i wskazać najważniejsze elementy, które definiują proces. Kroki przez nas podejmowane to m.in. wiedza, którą dzielimy się z klientami podczas całego procesu. Podczas naszych procesów przedstawiamy najbardziej adekwatne rozwiązanie w stosunku do stawianych przez klientów celów. Bardzo często rozważamy wykorzystanie technologii, nie tylko pod kątem bezpieczeństwa czy efektywności, lecz również pod kątem kosztów wykorzystania poszczególnych serwisów w konkretnych środowiskach np. Microsoft Azure, Google Cloud  czy AWS. Bardzo często brane jest pod uwagę wykorzystanie multicloud.

Stworzenie architektury opartej o rozwiązanie chmurowe czy połączenie rozwiązań chmurowych z do tej pory funkcjonującymi rozwiązaniami lokalnymi wymaga bardzo bogatego doświadczenia. Dlatego to zadanie dla doświadczonych projektantów, którzy wiedzą, jakie pułapki czekają w trakcie wdrażania takich rozwiązań. Uporządkowanie danych do migracji zależy od efektu jaki chcemy osiągnąć i od zastosowań jakie są możliwe do zastosowania, ale pomijając stronę techniczną musimy pamiętać, że migracja nie jest procesem, który odbywa się tylko na płaszczyźnie infrastruktury – to praca nad koncepcją przyszłych zastosowań: projektów, analiz, aplikacji, które mają również ograniczenia prawne i wymagają odpowiedniej analizy.

Sam proces migracji może być na tyle skomplikowany, istnieje zatem ryzyko, że dane zostaną utracone lub źle umieszczone. Należy się przed tym chronić i uwzględnić to w docelowym podejściu. To przekłada się na czas i na koszty, które są tak istotne przy inwestycjach tego typu. Tu należałoby się pochwalić, że używane przez CGI narzędzia pozwalają na znaczące przyspieszenie tego procesu i migrację skróconą o tygodnie, a dzięki automatyzacji uzyskujemy efekt przyspieszenia wraz z uniknięciem błędów.

Podróż do chmury może być trudnym projektem lub łatwym – zależnie z kim się w nią wybierzemy. Jako wiodący dostawca tego typu usług jesteśmy w stanie przedstawić najlepsze zastosowania i rozwiązania dostępne w rozwiązaniach cloudowych.

O tym autorze

Artur Hebenstreit

Artur Hebenstreit

Director Consulting Services Financial Sector

Artur Hebenstreit z CGI jest związany od 2016 roku. Przez ponad 20 lat swojej kariery zajmował się wdrożeniami, rozwojem oraz integracją rozwiązań IT w sektorach takich jak: bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny i publiczny.