Artur Hebenstreit

Artur Hebenstreit

Director Consulting Services Financial Sector

Od wielu lat słyszymy o korzyściach płynących z przenoszenia kluczowych aplikacji korporacyjnych do chmury. Zazwyczaj dzieje się to tak: dostawcy usług w chmurze mogą przenosić oszczędności, wykorzystując masowo skalowaną infrastrukturę, taką jak serwery i pamięć masowa baz danych, współużytkowaną przez wielu klientów.

Oszczędności są ważne; jednak migracja do chmury przynosi znacznie więcej znaczących korzyści. Korzyści te dotyczą wielu wyzwań branżowych, w tym:

  • Starzejąca się, nieodpowiednia infrastruktura;
  • Kogeneracja rozproszona i niestabilność, jaką wnosi do sieci;
  • Przejście na odnawialne źródła energii;
  • Presja na cyfrową transformację i dostarczanie funkcji zorientowanych na klienta;
  • Szybko przechodzący na emeryturę pracownicy, którzy zabierają ze sobą kluczową wiedzę z branży usług użyteczności publicznej.

Krótko mówiąc, szybka ewolucja kluczowych platform biznesowych jest niezbędna, by wspierać szybkość transformacji wymaganej przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Pamiętaj, że ważne jest również, aby wybrać odpowiednią strategię chmury i dostawcę, który osadza i skaluje cyberbezpieczeństwo, tak, aby zapewnić maksymalne korzyści z chmury, a jednocześnie mieć najlepszą ochronę cybernetyczną.

Na tym blogu analizuję cztery kluczowe korzyści płynące ze skutecznej strategii chmury dla dostawców energii elektrycznej. Należy zauważyć, że skuteczna strategia chmury obejmuje zazwyczaj usługi zarządzane, zlecanie utrzymania niektórych procesów i funkcji zaufanemu i kompetentnemu partnerowi.

Szybko zmieniające się firmy są lepiej wspierane przez elastyczne, ewoluujące platformy chmurowe

Chmura to kluczowy czynnik umożliwiający szybką transformację platform korporacyjnych. Większość przedsiębiorstw użyteczności publicznej opóźnia aktualizacje od dostawców oprogramowania, dopóki nie zostaną do tego zmuszeni, czy to umownie ze względu na datę wygaśnięcia konserwacji, czy w ramach odświeżenia sprzętu. Oznacza to zazwyczaj, że główne oprogramowanie korporacyjne jest aktualizowane tylko co około pięć lat. Ze względu na upływ czasu i ilość zmian w oprogramowaniu w tym okresie, te aktualizacje są nieuchronnie poważne i kosztowne w realizacji. Ponadto w okresie pomiędzy aktualizacjami organizacja nie jest w stanie efektywnie wdrażać nowych procesów biznesowych i dostosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Czołowi dostawcy zauważyli ten trend i są w stanie skutecznie go rozwiązać, ale tylko wtedy, gdy oprogramowanie znajduje się w środowisku hostowanym i zarządzanym. Z tego miejsca dostawcy mogą przesyłać strumieniowo nowe funkcje do aplikacji dla klientów z częstotliwością znacznie przekraczającą pięcioletni cykl, który można zaobserwować obecnie. Podczas tych dostaw klienci mają pełną kontrolę nad tym, kiedy funkcje są uruchamiane i mogą zarządzać czasem wpływu na działalność. W rzeczywistości aktualizacje miesięczne lub kwartalne są łatwo osiągalne. W połączeniu z możliwością przekazywania informacji zwrotnych bezpośrednio do dostawcy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą zacząć wyobrażać sobie ekosystem, w którym ewoluujące potrzeby biznesowe są szybko wspierane przez platformę.

Rozwiązania zarządzane w chmurze umożliwiają korzystanie z korzystnych reguł księgowania w celu zwiększenia kapitalizacji i zmniejszenia wydatków na O&M

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej uzyskują stopę zwrotu z wyposażenia kapitałowego, takiego jak transformatory i słupy, ale nie z wydatków operacyjnych, takich jak wynagrodzenia i usługi konserwacyjne. Wydatki te pochodzą z ograniczonego budżetu operacyjnego i zarządzania (O&M) i nie przynoszą stopy zwrotu. W rezultacie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą rygorystycznie zarządzać tymi wydatkami na O&M, aby uniknąć nadmiernych wydatków i erozji zarobków. Strategia chmury oferuje możliwość kapitalizacji kosztów, które w innym przypadku można by sklasyfikować jako O&M.

W tym celu oprogramowanie chmurowe jest traktowane jako „zasób cyfrowy”, który można traktować jak samochód w leasingu. W tym scenariuszu, jeśli przedsiębiorstwo korzysta z oprogramowania opartego na chmurze do zarządzania rozwojem kapitałochłonnych projektów, takich jak budowa elektrowni lub budowa linii przesyłowych, koszty leasingu można przypisać do projektu kapitałowego i dlatego mogą być reprezentowane jako koszt kapitału w bilansie. Gdy oprogramowanie obsługuje głównie projekty kapitałowe w przedsiębiorstwie (na przykład oprogramowanie do zarządzania pracą), można przenieść znaczne wydatki z kolumny O&M do kapitału w ramach strategii chmury.

W skrócie, narzędzia korzystające ze strategii chmury mogą bardziej kapitalizować koszty niż w przypadku lokalnego modelu hostingu oprogramowania, wybierając opcję „dzierżawy” zamiast „własności” swojego oprogramowania.

Jak pokazała pandemia, skuteczna strategia chmury pozwala lepiej wykorzystać organizację IT

Organizacje IT przedsiębiorstw użyteczności publicznej są napięte. Obsługa złożonej mozaiki aplikacji informatycznych wymaga znacznych zasobów i szerokiego wachlarza umiejętności. Włączenie usług zarządzanych do kompleksowej strategii chmury może zmniejszyć obciążenie pracą działu IT, a także zapewnić wysoce wyspecjalizowane umiejętności odpowiedniego dostawcy oprogramowania. Daje to korzyść w postaci uwolnienia zasobów ludzkich, aby skoncentrować się na bardziej strategicznych projektach.

Co więcej, wraz z pandemią wiele organizacji zmaga się z nowymi modelami pracy zdalnej, dostosowując się od pracowników lokalnych do rozproszonych. Migracja do chmury może złagodzić tę sytuację. Przenosi ciężar na dostawcę, który będzie zobowiązany umową do dostarczania na określonych poziomach usług, niezależnie od modelu pracy.

Wielu dostawców usług zarządzanych w chmurze jest już dobrze zaznajomionych z modelem pracy zdalnej i skutecznie go obsługuje od wielu lat. Chociaż przedsiębiorstwo zachowuje prawo własności do swojego rozwiązania i danych, wartością dodaną jest to, że nie muszą być wykwalifikowani w codziennej obsłudze i mogą pozostawić to dostawcy.

Podsumowując, zastosowanie strategii chmury — takiej, która włącza cyberbezpieczeństwo we wszystko, co robisz — umożliwia organizacji IT skupienie się na ważniejszych inicjatywach strategicznych, jednocześnie odciążając inne osoby od obsługi wielu złożonych platform.

Skuteczna strategia chmury może zapewnić szerszy zestaw możliwości biznesowych, dzięki strategii platformy danych

Przedsiębiorstwa często rozpoczynają podróż w kierunku racjonalizacji aplikacji. Jest to proces upraszczania stosu aplikacji, zmniejszania liczby zaangażowanych dostawców oraz identyfikowania i rozwiązywania nakładania się danych w wielu aplikacjach, które stanowią przeszkodę w znalezieniu „jednej wersji prawdy”. To wszystko są godne cele, przynoszące znaczące korzyści. Jednak branża zaczyna zdawać sobie sprawę, jak jest to trudne i kosztowne. Szybko staje się też niemożliwym do zrealizowania zadaniem.

Bardziej pragmatycznym podejściem jest stworzenie strategii platformy danych. Zamiast „porywać się z motyką na słońce”, wybierz najistotniejsze, ważne i wartościowe informacje dla przedsiębiorstwa, następnie stwórz kopię aplikacji oraz nieskazitelną wersję hostowaną w chmurze. Oczyść i ustandaryzuj dane, które trafiają do chmury, tak aby były idealne. Ślad danych, które przedsiębiorstwo wybiera do powielania, czyszczenia, przechowywania i wykorzystywania, będzie się różnić w zależności od jego priorytetów. Dla branży elektroenergetycznej dobrym punktem wyjścia będą wszelkie dane dotyczące sieci. Aplikacje, które czerpią te dane, będą prawdopodobnie obejmować między innymi zarządzanie pracą, aktywami i przestojami oraz systemy zarządzania łańcuchem dostaw i dystrybucją.

W tym momencie wielu z was wyobraża sobie hurtownię danych. Bliska, ale zasadnicza różnica w tej strategii w porównaniu z hurtownią danych polega na tym, że jest ona skoncentrowana operacyjnie. Innymi słowy, wybrane dane przechowywane w chmurze są zarządzane na platformie, na której można budować nowe operacyjne możliwości biznesowe. Nie jest to po prostu silnik analityczny czy raportowy. To naprawdę punkt wyjścia, od którego można zbudować strategię transformacji cyfrowej.

Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć migrację strategii chmury dla dostawców energii elektrycznej, wykraczających poza oszczędności i zwiększenie wydajności. Może również wzmocnić Twoją cyfrową transformację. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci wykorzystać korzyści i przekształcić Twój biznes dzięki naszym usługom strategii chmury.

O tym autorze

Artur Hebenstreit

Artur Hebenstreit

Director Consulting Services Financial Sector

Artur Hebenstreit z CGI jest związany od 2016 roku. Przez ponad 20 lat swojej kariery zajmował się wdrożeniami, rozwojem oraz integracją rozwiązań IT w sektorach takich jak: bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny i publiczny.