Artur Hebenstreit

Artur Hebenstreit

Director Consulting Services and Financial Sector

Dziś gdy wszyscy pracujemy zdalnie potrzebujemy elastyczności i dostępu do danych. Rozwiązaniem odpowiadającym na te potrzeby jest przejście do chmury. Cloud, cloud services, chmura krajowa, to hasła, które pojawiają się zarówno w kręgach biznesu, rządu oraz liderów IT. Jak wiadomo chmura oferuje kluczowe korzyści: skraca time-to-market w przypadku infrastruktury, środowiska, w którym funkcjonuje oraz rozwiązań; oferuje elastyczność w tworzeniu skali zastosowania; operacje na niej wykonywane są uproszczone i podzielone na mniejsze działania; wykorzystane środki w ramach chmury są łatwe do policzenia i kontroli. Wykorzystanie pełnego dobrodziejstwa, które niesie ze sobą chmura wymaga partnera doświadczonego, sprawdzonych narzędzi i procedur. Podstawowe korzyści z wykorzystania chmury skupiają się w pięciu obszarach:

• Zwiększenia efektywności w działaniach

• Redukcji kosztów

• Zwiększenia przychodów

• Zwiększenia produktywności firmy

• Podniesienia jakości usług

Nie ma produktu, którego wdrożenie nie niesie ze sobą wyzwań. Jak przy każdej nowej platformie,  należy przyjąć również wyzwania towarzyszące zmianie. W przypadku chmury są to:

  • Kontrola kosztów migracji i utrzymania
  • Standaryzacja rozwiązań
  • Bezpieczeństwo
  • Połaczenie chmury zgodnie z innymi platformami organizacji

Wiodące rozwiązania chmurowe to:

  • AWS
  • Azure
  • Google Cloud
  • Oracle Cloud

Każda z tych platform wymaga od nas stworzenia odpowiedniej architektury oraz możliwości przeniesienia zasobów, którymi później można zarządzać. Jedną z najbardziej popularnych platform chmurowych jest Azure firmy Microsoft. Pracując nad wdrożeniem jej dla Lufthansy, CGI wypracowało framework (IP), który pozwala na szybkie przeniesienie danych do tego środowiska SEAL - Secure Enterprise Azure Library. SEAL to biblioteka skryptów do zapewniania infrastruktury chmury i zarządzania nią za pomocą kodu źródłowego, zastępując standardowe procedury operacyjne i procesy ręczne. Dzięki temu, framework umożliwia wysoki stopień automatyzacji, która jest oczekiwanym przez klientów standardem, zapewnia samoobsługę, ponowne wykorzystanie i wprowadza unifikację w działaniu. Opisując działanie SEAL w jednym zdaniu, możemy określić jego działanie jako włączenie infrastruktury jako kodu dla automatycznych środowisk chmury. Jakie korzyści wnosi to dla naszych klientów?

1. Redukcja kosztów poprzez zwiększenie efektywności opracowania i wdrożenia zasobów. Proces provisioning zajmuje minuty zamiast tygodni lub miesięcy w przypadku pracy manualnej

2. Szybsza wykonalność projektu – wydajne zarządzanie środowiskiem przy wykorzystaniu technologii samoobsługowych zapewnia bezpieczny sposób wdrożenia, który jest zgodny z najwyższymi standardami zarządzania IT

3. Stabilne przeprowadzenie operacji – umożliwienie w pełni zautomatyzowanego wdrożenia, testowania i hardening dzięki wykorzystaniu komponentów wielokrotnego użytku i testom normalizującym działanie i monitorowanie działania użytkownika

4. Ogranicza ryzyko – zapewniając stabilność przeprowadzania operacji i mniejszej ilości incydentów poprzez usuwanie błędów i naruszeń bezpieczeństwa, które pojawiają się przy ręcznych działaniach

Korzyści z wprowadzenia Azure są widoczne dla naszych klientów.

O tym autorze

Artur Hebenstreit

Artur Hebenstreit

Director Consulting Services and Financial Sector

Artur Hebenstreit z CGI jest związany od 2016 roku. Przez ponad 20 lat swojej kariery zajmował się wdrożeniami, rozwojem oraz integracją rozwiązań IT w sektorach takich jak: bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny i publiczny.