Zmiany zewnętrzne przyspieszają transformację

Większość kadry zarządzającej przedsiębiorstw naftowych, gazowych i energetycznych twierdzi, że zrównoważony rozwój ma istotne znaczenie dla ich zdolności do tworzenia wartości dla klientów. Jest to odzwierciedleniem rosnącej presji na dekarbonizację, spełnianie stale zmieniających się wymogów prawnych i wprowadzanie innowacji w zakresie transformacji energetycznej.

Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski z naszych rozmów z przedstawicielami kadry kierowniczej sektora naftowego, gazowego i energetycznego w 2021 r. Możesz też pobrać plik PDF.

Najważniejsze tendencje i priorytety branżowe

Kluczowe trendy

Wspólne tendencje

  • Bezpieczeństwo cybernetyczne
  • Stawanie się cyfrowym dla klientów

Główne trendy dla ropy i gazu

  • Reagowanie na presję dotyczącą przychodów

Główne trendy dla przedsiębiorstw energetycznych

  • Dążenie do neutralności węglowej
Najlepsi specjaliści biznesowi

Wspólni specjaliści biznesowi

  • Optymalizacja inwestycji i działań
  • Bezpieczeństwo cybernetyczne

Główny priorytet biznesowy dla sektora naftowego i gazowego

  • Redukcja kosztów i programy zarządzania wydajnością

Główny priorytet biznesowy dla przedsiębiorstw energetycznych

  • Digitalizacja / poprawa doświadczeń klientów

 

91%
podaje poprawę doświadczenia klienta za główny priorytet biznesowy
21%
twierdzi, że ich strategie cyfrowe przynoszą rezultaty
70%
uważa, że zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska jest kluczowy dla tworzenia przyszłej wartości dla klientów

Kierownicy firm z sektora naftowego, gazowego i energetycznego deklarują przyspieszony postęp, a 21% z nich osiąga wyniki dzięki strategiom cyfryzacji. Wśród nich można wyróżnić kilka wspólnych cech. W tabeli porównano odpowiedzi na pytania udzielone przez liderów cyfrowych z tymi, których dostarczyli przedstawiciele organizacji dopiero tworzących się lub wdrażających strategie cyfrowe. Dowiedz się więcej o cechach liderów cyfrowych.

Wspólne cechy liderów cyfrowych

Kierownictwo osiągające wyniki dzięki strategiom cyfrowym

Kierownictwo budujące lub uruchamiające strategie cyfrowe

Współpracują efektywniej 46% 39%
Lepiej radzą sobie z koordynacją działań specjalistów IT i biznesu 61% 49%
Są bardziej wyczuleni na prawa i regulacje dotyczące prywatności danych 64% 46%
Częściej korzystają z usług zarządzanych i partnerów 87% 55%
Częściej korzystają z bezpiecznego środowiska IT 77% 32%
Zdecydowanie uważają, że zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska jest kluczowy w tworzeniu wartości dla klientów 78% 70%

-- IMAGE GOES BELOW --

Wind mill

-- IMAGE GOES ABOVE --

Pobierz nasz raport o energii w 2021 r.