Jacek Rekos

Jacek Rekos

Vice President Consulting Services / Consulting & Large Deals Lead

Na początku lipca tego roku weszła w życie regulacja nowelizująca Prawo Energetyczne i kilka innych ustaw. Nowelizacja ta wymusi proces przyśpieszonej cyfryzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, tym samym wspierając proces transformacji energetycznej z wykorzystaniem koncepcji Smart Grid. Ustawa ta ma poprawić efektywność branży, poziom konkurencyjności i innowacyjności, jak również obiecuje korzyści dla klientów końcowych.

Jednym z efektów wprowadzonej ustawy będzie powołanie nowej roli rynkowej OIRE (Operator Informacji Rynku Energii), którą pełni PSE S.A. Rolą OIRE będzie utworzenie i zarządzanie systemem CSIRE (Centralny System Informacji Rynku Energii), co sprawi, że polski rynek energii elektrycznej dołączy do grona najbardziej zaawansowanych rynków w Europie, jeśli chodzi o wsparcie technologii ICT w zapewnieniu konkurencyjnego rynku detalicznego, optymalizację pracy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, jak i wsparcie dla rozwoju innowacyjnych usług (taryfy dynamiczne, usługi DSR, wspólnoty energetyczne i wiele innych). Oprócz zapewnienia centralnej realizacji procesów rynkowych, CSIRE będzie główną bazą danych pomiarowych i rozliczeniowych dla całego rynku energii elektrycznej w Polsce, których umiejętne i bezpieczne wykorzystanie przez uczestników rynku zapewni realizację znacznej części korzyści biznesowych.

CGI jest jedną z niewielu firm na świecie, które mają globalne doświadczenia wdrożeniowe w budowie systemów centralnych realizujących zarządzanie procesami i informacjami rynkowymi. CGI ma również własny dedykowany produkt CMS 2.0, który wspiera wdrożenia dla rynków energii w oparciu o branżowy standard wymiany informacji eBiX. Nasze doświadczenia w obszarze centralnych systemów informacji dla rynków energii rozwijamy od ponad 30 lat, obsługujemy klientów w tym obszarze w Holandii, Czechach, Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii i na wielu innych rynkach.

Dzisiejszy wpis jest inspirowany nominacją holenderskiej spółki EDSN oraz CGI do nagrody Computable Awards w kategorii Duży Projekt ICT, za wdrożenie programu C-ARM. C-ARM jest holenderskim odpowiednikiem planowanego systemu CSIRE, natomiast EDSN jest stowarzyszeniem holenderskich operatorów OSD, podobnym do naszego PTPIREE.

Nagrody Computable Awards 2021 są uznawane za najważniejsze dla branży ICT w Holandii i przyznawane są firmom, projektom i osobom, które wyróżniły się w ciągu ostatniego roku.

Ocena jury

Regionalni operatorzy sieci dystrybucyjnej (Enexis, Stedin, Liander, Westland Infra, Enduris, Rendo i Coteq), EDSN jako centralna organizacja koordynująca oraz CGI jako partner technologiczny, pracowali razem bardzo intensywnie, na dużą skalę i w konstruktywny sposób, aby stworzyć to, co jest postrzegane przez ekspertów jako prawdziwe arcydzieło. Jury programu Computable Awards 2021 przyznało programowi "Central Allocation, Reconciliation and Metering Data" (C-ARM) bardzo wysoki wynik pod względem złożoności wdrożenia. Ponadto program ten zrobił również dobre wrażenie, jeśli chodzi o wartość dodaną dla branży energetycznej i społeczeństwa. C-ARM uzyskał również wysoki wynik pod względem innowacyjności. "Każdy z siedmiu operatorów sieci wykazał się odwagą w  odłożeniu na bok interesu własnego dla dobra ogółu. Ten sposób współpracy powinien służyć jako przykład do naśladowania dla innych organizacji" – czytamy w ocenie jury.

Program C-ARM

Program C-ARM umożliwia operatorom sieci dystrybucyjnych (OSD) pracę z systemem centralnym w jednolity sposób. W związku z tym zmiany nie muszą być już wdrażane w siedmiu różnych systemach. Operatorzy sieci wykorzystują system C-ARM do alokacji i rozliczania zużycia energii elektrycznej i gazu. Jest to bardzo ważny, wspólny krok w kierunku umożliwienia zmian w krajobrazie energetycznym Holandii, przybliża ideę wolnego rynku energii dla wszystkich uczestników rynku oraz zwiększa możliwości zarządzania transformacją energetyczną. System C-ARM w rzeczywistości ukształtował całościowy proces rozliczeń dla holenderskiego rynku energii elektrycznej i gazu, a tym samym niezbędną infrastrukturę krajową, mającą wpływ na każdego obywatela Holandii.

Grupa siedmiu operatorów OSD, EDSN oraz CGI ściśle ze sobą współpracowała, aby umożliwić wymaganą transformację w czasie 12 miesięcy. Dla projektu o tej skali i skomplikowanej strukturze interesariuszy jest to bezprecedensowe.

Kapituła nagrody Computable Awards 2021 zbierze się 2 listopada 2021 roku, aby ogłosić wyniki w poszczególnych kategoriach. Wierzę, że dla kategorii Duży Projekt ICT nagroda przypadnie CGI za wdrożenie programu C-ARM w Holandii.

O tym autorze

Jacek Rekos

Jacek Rekos

Vice President Consulting Services / Consulting & Large Deals Lead

Jacek w wyjątkowy sposób łączy kompetencje konsultingowe z operacyjnymi. To lider z bogatym doświadczeniem, którego siłą jest m. in. umiejętność budowania zmotywowanych zespołów i zarządzania projektami na wielką skalę. Z CGI związany jest od 11 lat. Swoją szeroką wiedzą dzieli się nie tylko ze ...