Wsparcie w środowisku regulacyjnym IFRS9 CGI Risk 360° to narzędzie wspomagające obliczenia i raportowanie zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Skomplikowane wymagania raportowe potrzebują rozwiązań, które zapewniają automatyzację i uproszczenie procesów wewnętrznych. Obliczenia i wyniki generowane w systemie Risk 360° dostarczają wymaganych raportów, gwarantując jednocześnie spełnienie wymogów wszystkich instytucji. Aplikacja Risk 360° może być łatwo uruchomiona i zintegrowana w typowym środowisku biznesowym, zawierającym wiele elementów danych rozproszonych między wieloma indywidualnymi systemami źródłowymi. Wykorzystanie wyselekcjonowanych procesów i konkretnych systemów pozwala na uzyskanie dostępu do jednego źródła danych

Risk 360° to rozbudowane narzędzie, które pozwala na przygotowywanie danych na potrzeby raportowania wszystkich działów operacyjnych instytucji finansowych w obszarze zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem wszelkich istotnych parametrów pochodzących z bankowych systemów transakcyjnych i baz danych

Jedna aplikacja do zarządzania całym procesem ryzyka kredytowego instytucji

 

 

 

1
Kalkulacja DPD
Wyznaczanie przesłanek i statusów NPE, FBE, STAGE
Konfigurowalny model zarażania
2
Kalkulacja ECL i FV dla wszystkich aktywów
Estymacja EAD
Obsługa aktywów POCI (m.in. wyznaczanie stopy CEIR) Estymacja parametrów ryzyka
3
Metoda indywidualna
Kalkulacja ubytku NPV
4
Księga pomocnicza w zakresie ewidencji korekt i odpisów
Kalkulacja korekt odsetkowych dla STAGE III i POCI
Test SPPI i klasyfikacja aktywów do metody wyceny
Spełnienie wymagań regulacyjnych dla księgi (w tym JPK)
5
Rozliczanie umorzeń, spisów i sprzedaży aktywów
Kalkulacja wyniku podatkowego w zakresie korekt i odpisów
Księga pomocnicza w zakresie ewidencji wyniku podatkowego
Symulator wyniku na sprzedaży aktywów

 

RISK 360° jest narzędziem rozwijanym przez CGI od 2006 roku. Od tego czasu został zweryfikowany przez rynek i wdrożony przez główne instytucje finansowe w Polsce.

Rozwój produktu

Rozwój produktu

 1. Nasze rozwiązanie charakteryzuje się kompleksowością – w pełnym zakresie obejmuje proces wyznaczania i raportowania ryzyka kredytowego.
 2. Klasyfikacja aktywów finansowych dostosowana do potrzeb pozwala na łatwą selekcję danych do podstawowych i złożonych systemów raportowania.
 3. Dodatkowe funkcje CGI RISK 360° obejmują: przepływ pracy dla poszczególnych metod, możliwość testowania wstecznego, obsługę różnych metodologii, np. uwzględnienie specyficznych różnic pomiędzy raportowaniem do lokalnego Nadzoru Finansowego a na potrzeby grupowe.
 4. RISK 360° jest stale ulepszany i przystosowuje IFRS9 do procesów biznesowych i wymagań regulacyjnych. Można go dostosowywać do specyfiki systemów i zasobów danych.
 5. RISK 360° został zweryfikowany przez firmy działające na rynku. Pięć instytucji finansowych już go wdrożyło. 
 6. CGI RISK 360° jest ciągle rozwijany. Ostatnio zaktualizowano model rezerwy w celu odzwierciedlenia zwiększonych strat kredytowych wynikających z COVID-19.

Risk 360° to:

 • Kompleksowe wsparcie CGI od projektu do przygotowania infrastruktury, modeli danych do wdrożenia
 • Transformacja cyfrowa
 • Kompleksowa obsługa danych
 • Rozwiązanie oparte na wiedzy biznesowej i kompetencjach finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Pełna kompatybilność BASEL II i BASEL III