Kompleksowe rozwiązanie do zwalczania przestępstw finansowych

CGI HotScan360 to wszechstronna i wielofunkcyjna platforma do zarządzania ryzykiem, która zapewnia wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym, filtrowanie płatności, stosowanie zasady „know your client” (KYC) oraz „customer due diligence” (CDD), wraz z monitorowaniem transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dzięki CGI HotScan360 instytucje finansowe mogą skanować wszystkie transakcje, działania i zachowania swoich klientów w czasie rzeczywistym, analizować je i identyfikować ewentualne przypadki prania pieniędzy i oszustw.

Narzędzie do zarządzania zdarzeniami w ramach CGI HotScan360 umożliwia analizę konkretnych zdarzeń i określenie dalszych koniecznych działań. Analitycy ds. ryzyka mogą dzięki temu analizować dane i wykrywać nowe sposoby wykorzystywane do prania pieniędzy i oszustw. Ponadto managerowie mają wgląd w szeroki zakres sprawozdań dotyczących ryzyka, co pomaga wypełniać obowiązki sprawozdawcze i skutecznie zarządzać monitorowaniem.

Efekt końcowy to zwiększona zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobieganie oszustwom i szybsze reakcje na wykryte oszustwa, dzięki czemu instytucje finansowe mogą lepiej chronić swoich klientów i działalność, oraz ograniczyć ryzyka operacyjne.

Atuty i korzyści związane z CGI HotScan360

 • Kompleksowa platforma do zwalczania oszustw finansowych
 • wykrywanie oszustw, filtrowanie płatności, monitorowanie transakcji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz funkcje oparte na zasadzie „know your client”(KYC) i należytej staranności wobec klienta
 • wszystkie moduły są udostępniane w ramach jednego rozwiązania – jedno wdrażanie i jedna licencja
 • zgodność z najnowszymi przepisami
 • wysoce wydajne, działające w czasie rzeczywistym rozwiązanie badający ryzyko, które skanuje i analizuje tysiące transakcji na sekundę
 • samouczące się zasady usprawniające wydajność systemu, wraz z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i wykrywaniem oszustw
 • bazy danych w pamięci z milisekundowym czasem reakcji, aby w pełni wspierać płatności natychmiastowe i online
 • Uwzględnienie wszystkich danych i kanałów
 • pełna kontrola istotnych procesów i monitorowania
 • pełny, pionowy zakres danych – od identyfikacji urządzenia do wielokanałowej analizy dużych zbiorów danych
 • funkcja integracji niestandardowych i zewnętrznych źródeł danych i normalizacji danych
 • architektura umożliwiająca wdrożenie rozwiązania z innej firmy na potrzeby zaawansowanej inteligencji urządzeń, zarządzania przypadkami lub innych funkcji pożądanych przez klienta
 • uwzględnienie wszystkich cyfrowych kanałów bankowości, a także wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych dzięki nieszablonowym interfejsom
 • Efektywność inwestycyjna i utrzymania
 • samouczące się zasady i doskonalenie systemu poprzez ciągłe propozycje scenariuszy, które zwiększają efektywność wykrywania podejrzanych transakcji i zmniejszają odsetek wyników fałszywie poprawnych
 • oszczędności poprzez bardziej niezawodne wykrywanie ryzyka za pomocą analizy predykcyjnej i zaawansowanej, wraz z modelami uczenia się maszyn
 • oszczędności dzięki niższym kosztom uwierzytelniania klientów, automatyzacji procesów i zmniejszeniu operacyjnego FTE, oraz zintegrowanego zarządzania zdarzeniami
 • wsparcie w zakresie aktualizacji typu Active-active oraz typu rolling, w celu uzyskania wysokiej dostępności i skalowalności, nawet podczas sytuacji wymagających zabezpieczania wrażliwych miejsc systemu lub przy przywracaniu gotowości do działania po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej

Aby dowiedzieć się więcej o CGI HotScan360, zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy również do lektury naszego bloga i tekstu „What should banks look for in an anti-financial crime solution?", a także do obejrzenia filmu o CGI HotScan360 i powiązanego filmu FinExtra.