Group of professionals discussing business issues

Rozwiązanie informatyczne, które zamienia dane w wartość biznesową

CGI AgileDX to w wysokim stopniu konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie międzybranżowe, które zapewnia łatwość integracji danych biznesowych, reguł biznesowych i modeli procesów w celu płynnej wymiany danych, bez konieczności angażowania IT.

Model ustawicznej integracji i wdrażania zapewnia krótki czas wprowadzania produktów na rynek, zwiększając wartość biznesową i pomagając zachować przewagę konkurencyjną.

Pobierz dokument

Integracja cyfrowego ekosystemu nigdy nie była łatwiejsza

Tempo rozwoju i złożoność ekosystemów biznesowych stale przyspiesza. Organizacje często miewają trudności z terminowym dostarczaniem decydentom precyzyjnych i odpowiednich danych w tak dynamicznych środowiskach, tracąc cenny czas na etapie podejmowania decyzji o krytycznym znaczeniu dla biznesu.

CGI AgileDX umożliwia integrację rozwiązań cyfrowych ekosystemu w trzech krokach:

01

Konfiguracja

02

Integracja partnerów

03

Nabywanie i wymiana informacji

„CGI udowadnia, że rozumie wyzwania związane z cyfryzacją zintegrowanej gospodarki wodorowej i dysponuje platformą obsługującą wymagania informatyczne zintegrowanego rynku wodoru”.

Patrick Cnubben
Menedżer programowy, New Energy Coalition

Szablony branżowe

W platformę AgileDX zostały wbudowane najlepsze praktyki branżowe modelowania danych biznesowych. Zapewnia to uniwersalność i elastyczność, wydajność i spójność całego projektu.

Wspólny ekosystem

CGI AgileDX jest zintegrowany z założenia, co pozwala na dodawanie nowych funkcji w trakcie działania. Obejmuje także automatyczną kontynuację oraz dystrybucję i udostępnianie danych w oparciu o uprzednio przejęte założenia.

Gotowość operacyjna

CGI AgileDX jest dostarczane z wbudowaną konfiguracją, regułami walidacji, zarządzaniem uczestnikami, użytkownikami, progami, harmonogramami, parametrami, itp., dzięki czemu modele poszczególnych procesów można dostosowywać bez angażowania IT. Platforma zawiera także interfejsy zarządcze do monitorowania modeli IT i procesów biznesowych.

Zabezpieczenia projektowe

Kompleksowe funkcje zarządzania tożsamością i dostępem pozwalają na kontrolę i zarządzanie dostępem do danych. Dostępność platformy z wielu poziomów umożliwia prowadzenie złożonych projektów rynkowych, a wbudowane zabezpieczenia już od samego początku zapewniają zgodność z RODO.

Niższe koszty

Platformę można łatwo zintegrować z istniejącym w firmie środowiskiem IT, obniżając tym samym koszty adaptacji. Wykorzystanie zalet chmury dodatkowo zmniejsza koszty związane z infrastrukturą.

Zarządzanie cyklem życia

CGI AgileDX oferuje zintegrowane, automatyczne testy na poziomie systemu i procesu rynkowego, które można ponownie wykorzystywać i stosować w projektach wdrożeniowych. Dzięki temu zmiany można testować i wprowadzać bardzo szybko. Platforma może zostać wdrożona lokalnie, w bezpiecznej chmurze, w środowisku wielochmurowym lub hybrydowym.

 

Publiczny SaaS

Skontaktuj się z nami

CGI AgileDX oferuje znaczne zasoby obliczeniowe, takie jak serwery i pamięć masowa przez Internet. Dostęp do danych można uzyskać z dowolnego urządzenia, wystarczy połączenie internetowe i przeglądarka internetowa. Hostujemy i utrzymujemy oferowane przez nas rozwiązanie, począwszy od serwerów i baz danych, a skończywszy na aktualizacjach, co oznacza korzyści z niższych kosztów i większą elastyczność.

 

Prywatna usługa SaaS

Skontaktuj się z nami

CGI AgileDX zapewnia dedykowaną chmurę prywatną dla dowolnej infrastruktury bazowej, w tym chmury publicznej. Nasze rozwiązanie można dostosować tak, aby spełniało unikalne potrzeby biznesowe, zapewniając przy tym bezpieczeństwo organizacji. Dzięki lepszemu wglądowi w infrastrukturę możliwa jest bezpieczna obsługa zadań, uwzględniająca zgodność z przepisami, zapewniająca wydajność, elastyczność i odporność.

 

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw

Skontaktuj się z nami

CGI AgileDX może zostać wdrożone w środowisku korporacyjnym, integrując całą organizację poprzez wymianę informacji z różnych obszarów biznesowych i powiązanych baz danych. Opracowujemy rozwiązanie w ścisłej współpracy z firmowymi zespołami, aby mieć pewność, że aplikacje są dostosowane do potrzeb wewnętrznych interesariuszy oraz klientów przedsiębiorstwa. Ta współpraca pomaga przewidywać przyszłe potrzeby klientów i wykorzystywać postęp technologii w celu zapewnienia większej wartości biznesowej.