Haugaland Kraft har lansert Norges første skybatteri – en løsning for batteriløs lagring av energi i skyen, som lar en forbruker lagre strøm fra solcellepaneler for senere bruk. Haugaland Kraft jobber med klimavennlige og innovative løsninger, og har utviklet konseptet med skybatteriet sammen med CGI.