TEKNISK RÅDGIVING

CGI er en markedsleder innen BI og Data Governance i Norden. Vi har lang erfaring med Data Management er godt innforstått med hva GDPR stiller av krav, og ikke minst hvordan de skal imøtekommes. Vårt  GDPR-team kan levere teknisk rådgiving tilpasset virksomhetens behov.

TEKNISK TILPASSING

Med utgangspunkt i virksomhetens tekniske miljø implementerer vi prosessene og det tekniske som kan hjelpe deg å bli GDPR-sikker. I tillegg til våre egne ressurser har vi i dag 40+ partnere som gir oss en unik teknisk innsikt og mulighet for å nå de riktige ekspertene ved behov.

FORVALTNING OG OVERVÅKING

CGI har 20-års erfaring med å levere Managed Services. Med GDPR Compliance Platform tilbyr vi GDPR Compliance as a Service, der vi tar oss av den teknologiske forvaltningen, overvåker, rapporterer og håndterer eventuelle hendelser i tråd med de kravene GDPR stiller til virksomheten.


GDPR stiller krav til mer enn juss

Fra mai 2018 er alle virksomheter forpliktet å sette seg inn i og etterkomme de nye EU-reglene for personvern. Blant annet kan persondata kun brukes til visse formål – og det kreves klart samtykke. Det kan være tidkrevende for virksomheter å få oversikt over egne data. En kartleggingsprosess kan forenkles av systemer og programvare, og bidrar til kompetanseheving og kvalitetssikring av virksomhetens data. I tillegg til endringer i organisasjon, prosesser og kompetanseutvikling, kreves det en utvikling av IT-systemene for å møte kravene.

Har din virksomhet ressurser og rett kompetanse for å imøtekomme GDPR?