Oslo, Norge, May 14, 2018

Øyvin Bilet er en forretningskonsulent med bred ekspertise fra retailmarkedet, med mer enn 20-års erfaring som bruker og leverandør av IT-løsninger. Han har solid erfaring med IT-løsninger innen handel og logistikk med fokus på retail og kjedestyring, der Microsoft Dynamics AX har vært et sentralt verktøy. Han tilfører CGI verdifull retailkunnskap – en bransje i utvikling og der det skjer mye spennende.

Øivin Bilet tilfører CGI verdifull retailkunnskap – en bransje i utvikling og der det skjer mye spennende.
CGI Norge har ansatt Øivin Bilet i rollen som Director Consulting Services i avdelingen for Manufacturing & Retail.

– Spesielt i utviklingen rundt omnichannel, sier Bilet. – Handel foregår på tvers av enheter og kanaler. Et kjøp starter kanskje på mobil, men fullføres i butikk, eller man fortsetter på en PC. Hastigheten og forventningen som ligger i denne prosessen opptar meg spesielt.

Dette er beskrivende for den nye generasjonens utålmodighet, der man skal ha informasjon tilgjengelig, og samtidig kunne handle og få produktene med en gang. Hvor går dette fremover?

– Det er en utvikling som har kommet veldig fort, og det er vanskelig å si hvor den går. Jeg tror ikke butikker forsvinner i Norge, men det blir en kombinasjon av muligheter. Folk er mer prisbevisste, og krav til varelager og logistikk øker, sier Bilet.

Noen nettbutikker er veldig effektive og raske, med store mengder informasjon tilgjengelig. Mens andre klarer seg fint uten nettsider.

– Det er også en dreining mot butikker som gjør det attraktivt å besøke fysisk. Ungdommen bruker det som en arena for å treffe venner og prøve klær, og kjøpsprosessen blir en del av en opplevelse, sier Bilet.

For noen selskaper kan det være en utfordring om de ikke ser denne utviklingen.

– Det er et typisk fenomen at når noen butikker forsvinner så vil andre gjøre det bedre. Det er viktig å se mulighetene før de blir en utfordring.

Med Øivin Bilet på teamet er CGI enda bedre rustet til å løse utfordringer for kunder i retailmarkedet fremover. Han begynte i stillingen 01.05.2018.

For mer informasjon, kontakt:

Arild Larsen / Director HR i CGI Norge / arild.larsen@cgi.com