Skolemelding-appen hjelper Osloskolen med å samle kommunikasjon mellom lærere, foreldre og elever i én kanal, og gjør det mulig å utveksle informasjon med få tastetrykk på en mer praktisk måte. Rektor ved Karlsrud skole skryter av hvordan det enkle meldingssystemet har bidratt til å styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Skolemeldingsapp – Innlogging
Innlogging

– Nøkkelen til det gode samarbeidet vi har med foreldrene på skolen, er at vi kommuniserer godt og effektivt. Det betyr at det er viktig for oss at informasjon vi sender ut blir lest og at vi får raske tilbakemeldinger, sier rektor ved Karlsrud barne- og ungdomsskole, Morten Relbo. 

CGI har siden 2015 levert Osloskolenes nettløsning Skoleplattform Oslo, som i dag samler mer enn 180 ulike digitale verktøy med én enkelt innlogging. Selv om dette er en svært nyttig løsning, har flere opplevd to-faktor-autentiseringen under innloggingen som et hinder når man kun skal inn og lese eller svare på en melding fra skolen. Nettløsningen har en SMS-tjeneste, men utstrakt bruk av denne har ført til ekstrautgifter for Osloskolen. E-postkommunikasjon ble tidvis opplevd som tidkrevende og uoversiktlig. Utdanningsetaten i Oslo kom derfor til CGI med et ønske om å samle og effektivisere kommunikasjonen mellom hjem og skole – og valget falt til slutt på å utvikle en egen app.

Rask kommunikasjon – rett i lomma

– Kriteriet for appen var at den skulle tilby et toveis meldingssystem som var raskt og enkelt å bruke   – med færrest mulige tastetrykk. I tillegg skulle den ha vid funksjonalitet, med mulighet for å sende meldinger til enkeltpersoner og grupper, be om lesebekreftelse, legge inn spørsmål og sende vedlegg, tidsstyring av utsendelser og mye mer, sier Erlend Weikle, seniorutvikler hos CGI.

– Det at du raskt og enkelt kan sende ut både korte og lengre meldinger, og også legge til vedlegg, gjør appen ekstremt brukervennlig. Det er slik vi ønsker at kommunikasjonen skal være – digital og med få tastetrykk. Det er også en av hovedgrunnene til at vi nå dreier over til å gjøre dette til en av hovedkanalene våre, sier Relbo.

 

Kutter ekstrautgifter

Skolemeldingsapp – Oversikt
Oversikt

Etter lanseringen høsten 2018, er Skolemelding-appen nå lastet ned av rundt 75 000 av de ca. 200 000 potensielle brukerne. Meldingssystemet, med appen, gir Osloskolen et verktøy som gjør det raskt og enkelt å kommunisere på tvers av PC og smarttelefon – med all relevant informasjon samlet i samme informasjonskanal.

– Appen gir foreldre mulighet til å gi oss respons og informasjon umiddelbart, eksempelvis fraværsmeldinger eller andre ting læreren trenger beskjed om. Da logger de seg inn med en egen kode og søker seg enkelt frem til riktig lærer eller gruppe på telefonen, sier Relbo. 

Statistikken viser at 10–15 prosent av meldingene går på å melde fravær. Mange av elevene bruker den også til å forhøre seg om lekser til neste dag.
CGI ser store muligheter for å tilby ny funksjonalitet i løsningen – en mulighet er å få lagt inn kalender slik at foresatte og elev kan se ukeplan direkte i appen.

– Skolemelding er en fordel kostnadsmessig, og den gir oss i tillegg mulighet til å nå foreldre der de er slik at vi får svar umiddelbart. Det er rett og slett en mer effektiv kommunikasjonsform på alle måter, sier Relbo.