Oslo, Norge, March 17, 2016

Dette kommer frem i den nordiske innbyggerundersøkelsen som er gjennomført av CGI sammen med markedsanalysebyrået TNS SIFO.

Dagens tjueåringer er den første generasjonen som har vokst opp med internett og er eksperter i bruk av digitale hjelpemidler.  Når de nå for alvor etablerer kontakt med offentlig sektor, er det viktig å ha en god forståelse av deres forventninger til digitale tjenester. Som et skritt mot økt forståelse har CGI spurt to tusen unge i alderen seksten til tretti år i Danmark, Finland, Norge og Sverige om deres bruk av disse.

- Når den nye generasjonen er vant til å jobbe med internett på helt andre måter enn vi som er eldre, må vi skal sikre oss at tjenestene utformes i tråd med fremtidige behov. Deres forventninger må tas med når vi nå står foran så mange digitaliseringsprosjekt i etater og kommuner. Vi må vite hvilket behov og hvilke forventninger de har til fremtiden, sier Norgessjef i CGI, Olav Sandbakken.

De unge vil ha en felles portal for alle offentlige instanser, stemme elektronisk og kunne bestille time hos lege og tannlege på nett. De tror at de kommer til å anvende helserelaterte digitale tjenester mer i fremtiden, og etterspør bedre integrasjon mellom helseinstitusjoner og mer innsyn i sine egne journaler. Samlet sett har unge innbyggere høye forventninger til digitale tjenester. For å innfri forventningene, oppgir de at de er villige til å bidra med tid, ideer og informasjon. De er engasjerte og har kunnskapen som trengs for å utvikle digitale samfunnstjenester.

- Dette burde offentlige organisasjoner dra nytte av. Vi må skape flere arenaer som legger til rette for deltagelse og samarbeid sammen med innbyggerne, legge til rette for dialog og skape møtearenaer hvor innbyggerne involveres. I tillegg ser vi at ungdommen forventer mer åpne data, at vi deler mer og samarbeider mer på tvers av ulike skillelinjer. Først når vi klarer dette, holder vi tritt med denne kyndige generasjonen og lager tjenester de vil bruke, sier Sandbakken.

For mer informasjon:

Last ned hele rapporten

Pressehenvendelser

Jørgen Fjærvoll, Markeds og kommunikasjonsdirektør
jorgen.fjaervoll@cgi.com
+47 906 94 585

Om CGI

CGI, som ble stiftet i 1976, er verdens femte største uavhengige tilbyder av utviklingstjenester for IT og forretningsprosesser. Selskapet har 65 000 dyktige medarbeidere i mer enn 40 land i Amerika, Europa og Asia og betjener tusenvis av kunder på verdensbasis. CGI gir råd til sine kunder i utviklingen av forretningsvirksomheten og IKT-løsninger, integrerer og utvikler informasjonssystemer i tillegg til å være en outsourcingpartner. CGIs årlige omsetning er på over 10 milliarder canadiske dollar, og bedriften er notert på børsen i Toronto og New York (TSX:GIB.A og NYSE:GIB). Ytterligere opplysninger: www.cgi.com og www.cginorge.no