Gjennom over 30 år har Jan jobbet både strategisk og operativt innen en rekke bransjer og områder. Etter noen år i Forsvaret og NATO, var han i 15 år leder i både inn- og utland innen fagområder som Research & Development, Project Management Office (PMO), Portfolio Management og Operational Excellence.

De siste 14 årene har han jobbet som rådgiver og utførende konsulent med fokus på prosessoptimalisering, gevinstrealisering og organisasjonsutvikling. Jan bistår kundene med å øke verdiskapningen gjennom en harmonisering av hvordan organisasjonen, prosessene og teknologien fungerer sammen for å oppnå virksomhetens mål.

Med dette som bakteppe, arbeider Jan i hele verdikjeden fra behovsidentifisering til gjennomført gevinstrealisering. Det kan også nevnes at Jan de siste årene har jobbet med flere kunder innen prosessautomatisering ved hjelp av RPA og ML/AI. Jan har en mastergrad fra BI innen ledelse, og innehar flere sertifiseringer.