Ina er en engasjert og nyutdannet sikkerhetskonsulent med en master i Industriell Innovasjon og Digital Sikkerhet. Hun har en tverrfaglig kompetanse innen blant annet informasjonssikkerhetsledelse, digital juss og forretningsvirksomhet. I tillegg har hun god kunnskap om norske og europeiske juridiske rammeverk, standarder og lovverk – som ISO27001 og GDPR. Ina jobber i Global Technology Operations, og har siden oppstart jobbet med tjenesteutvikling av NIS2 og sikkerhetsrevisjoner av interne IT-systemer.