March 11, 2019

Stockholm, Sverige 11. mars 2019 - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) gjennom det heleide datterselskapet CGI Nordic Holdings Limited, har i dag lagt inn tilbud på totalt 41,45 SEK kroner per aksje for å kjøpe alle aksjer i Acando AB. Acandos konsulenter kombinerer dyp teknisk ekspertise med kunnskap om menneskelig atferd for å hjelpe sine kunder med å få maksimalt ut av teknologien for å nå sine forretningsmål. Tilbudet representerer en premie på 44,2% i forhold til Acandos sluttkurs 8. mars 2019.

Acandos styre anbefaler enstemmig at aksjonærene aksepterer CGIs tilbud. Som representerer en totalpris på 4 320 millioner SEK for alle aksjer i Acando. Inkludert en estimert netto gjeld på 93 millioner SEK som dermed tilsvarer 614,7 millioner kanadiske dollar (CAD). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms under tickeren ACAN B. Tilbudet er underlagt en rekke vilkår, inkludert godkjenning fra relevante myndigheter, som konkurransemyndigheter, og at CGI får kontroll over mer enn 90% av aksjene i Acando. CGI Nordic har umiddelbart før utlysningen av tilbudet inngått aksjekjøpsavtaler med Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB og Svolder AB, for å anskaffe totalt 23 580 490 aksjer i Acando. Til en pris på SEK 41,45 per aksje. Oppkjøpet av 10 421 558 av de ovennevnte aksjene (B-aksjer) gjennomføres umiddelbart. Oppkjøpet av de resterende 13 158 932 av de ovennevnte aksjene (3 639 990 A-aksjer og 9 518 942 B-aksjer) vil bli gjennomført ved godkjenning av tyske konkurransemyndigheter. Noe som forventes innhentet senest en måned etter datoen for kunngjøring av tilbudet.

Transaksjonen forventes å gjennomføres i 3. kvartal F2019 (CGI har avvikende regnskapsår pr 1. oktober).

Stockholm-baserte Acando tilfører CGI mer enn 2100 høyt kvalifiserte konsulenter fra fem land over hele regionen, særlig i de store metromarkedene i Stockholm, Oslo og Hamburg. Med solid kompetanse innen strategisk rådgivning, systemintegrasjon og kundesentriske digitale innovasjoner, vil Acando utfylle CGIs nedslagsfelt og kompetanse på tvers av bransjer som industri, varehandel og offentlig. For kalenderåret 2018 rapporterte Acando en omsetning på 2 826 millioner SEK (402 CAD).

"CGIs tilbud om å fusjonere med Acando passer med vår metro-marked oppkjøpsstrategi," sier George D. Schindler, CGI President og CEO. "Vår kontinuerlige investering i CGIs forretningsmodell basert på kundenærhet er mer aktuell enn noensinne. Kundene fortsetter å konsolidere sine leverandørpartnere til et færre antall som er pålitelige, har kapasitet, skalerbarhet og leveransekvalitet, som er nødvendig for å bidra til å drive vekst og oppnå effektivitetsgevinster. Faktisk opplever vi at kundenes etterspørsel etter ende-til-ende-tjenester, fra konsulent- og bransjespesifikke løsninger til tjenesteutsetting, akselererer ettersom informasjonsteknologi i stadig større grad blir virksomhetskritisk for våre kunders forretning."

"Vi ser frem til å ønske Acandos konsulenter velkommen til CGI som medeiere. Og vi ser frem til å samarbeide og skape innovasjon som gir verdi til våre kunder, sier Heikki Nikku, CGI President for Nord-Europa. "Ved å kombinere CGIs eksepsjonelt sterke posisjon i data-drevet digital forretnings- og IT-transformasjonspraksis med Acandos forretningsrådgivning og adferdsorienterte digitale innovasjonsstrategi, styrker vi vår unike blanding av ferdigheter og evner til fordel for våre kunder når vi sammen skaper lønnsom fremtidig vekst."

"Acando har utviklet en innovativ kultur bygget på teknisk ekspertise og innsikt i menneskelig atferd," sier Acandos CEO, Carl-Magnus Månsson. " Å kombinere talentene hos Acando og CGI vil få en svært positiv effekt for våre kunder, samt gi våre ansatte gode muligheter til å utvikle seg.»

CGI i Nord-Europa

Med over 8 500 konsulenter på 64 lokasjoner i Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Norge, Polen og Sverige, har CGI en sterk tilstedeværelse i IT-markedet i Nord Europa. Med en dyp forpliktelse til å være de beste i vår bransje, på tvers av Nord-Europa og over hele verden, fremstår CGI som en markedsleder innen ende-til-ende IT- og forretningsrådgivning, løsninger og tjenesteutsetting. CGIs nord-europeiske virksomhet omfatter tusener av kunder innen offentlig og privat sektor. Her bistår vi med å oppnå bedre operasjonell effektivitet samt å utnytte de digitale innovasjoner som kan bidra til å betjene deres kunder og innbyggere.

CGI i Tyskland

Med over 3 700 konsulenter på 18 lokasjoner har CGI en sterk tilstedeværelse i metro-markedene over hel Tyskland og betjener over 200 kunder innen privat og offentlig sektor. Tilstedeværelsen følger CGIs forretningsmodell fokusert på nærhet til kundene og langsiktige kundeforhold. Dermed bidrar vi til at våre kunder kan adressere dagens utfordringer i å koble sammen tradisjonelle og digitale virksomhetsprosesser og –systemer. Det uavhengige analyseselskapet ISG rangerte CGI i Tyskland 2018-2019 som markedsleder innen «Cloud Transformation» og «Digital Transformation».

CGI

CGI er grunnlagt i 1976 og blant de største uavhengige IT og forretningsrådgivningsselskaper i verden. Med ca 74 000 medarbeidere rundt hele verden leverer CGI en ende-til-ende tjenesteportefølge innen IT- og forretningsrådgivning, systemintegrasjon, tjenesteutsetting og bransjeløsninger. CGI arbeider tett med sine kunder og utnytter fordelene av et globalt kompetanse- og leveransenettverk i å levere digitale transformasjonsprosjekter. Selskapet har en omsetning på 11,5 mrd. CAD, og aksjen er oppført på børsene i Toronto (TSX: GIB.A) og New York (NYSE: GIB).

Acando

Acandos tilbud baserer seg på resultater og verdi for kunden som oppnås gjennom en kombinasjon av Acandos kompetanse og langsiktige relasjoner med sine kunder. Veletablerte metoder og verktøy benyttes for å levere Acandos høye kvalitet i hver fase av et prosjekt. Selskapets virksomhet er i det nord-europeiske markedet med kontorer i Sverige, Finland, Norge, Tyskland og Latvia, og har totalt 2 100 ansatte.

For ytterligere informasjon og finansielle og juridiske forutsetninger for de opplysninger som fremkommer i teksten over viser vi til www.cgi.com/en/acando