Terje Fladseth

Terje Fladseth

Director Consulting Services

De siste årene har skytjenester blitt en integrert del av mange virksomheters IT-systemer. Gjennom skytjenester kan de oppnå den skalérbarheten og kostnadseffektiviteten som kreves for å gjennomføre nødvendig digitalisering. Likevel lurer mange bedriftsledere på om de kan begynne å dra nytte av skyen bare gjennom en teknisk overgang fra eksisterende IT-modeller.

Basert på vår erfaring er svaret nei. En effektiv bruk av skytjenester, spesielt i en hybrid IT-strategi, med en blanding av tradisjonelle IT- og skymiljøer, krever at IT-virksomheten omorganiseres. Ikke minst må IT-virksomheten være bedre integrert med de forretningsenhetene som den betjener for å kunne møte deres økende krav til å være raskere og mer fleksibel.

En transformasjon til den digitale verdens forretningsbehov krever en omorganisering av hele virksomheten.

Det innebærer at IT-organisasjonen må gjøres om til en enhet som er helt tilpasset den digitale verdens forretningsbehov. En slik transformasjon krever at etablerte prosesser, roller, verktøy, kompetanse, forretningskonsept og bedriftskultur i den eksisterende virksomheten må fornyes. De overgangsprosjektene som kreves for å oppnå en slik transformasjon kan likevel utgjøre en altfor stor risiko for mange beslutningstakere.

Dette gjør at mange virksomheter velger en «bimodal», eller todelt IT-organisasjon. Å ha to separate IT-organisasjoner i to hastigheter er dyrt, og minsker kostnadseffektiviteten for skytjenestene ettersom ressurs- eller kapasitetsdelingen mellom de to adskilte og selvforsørgende IT-organisasjonene er begrenset. Dessuten fører inndelingen mellom «langsom» og «rask» til ulike strukturer, prosesser, teknikker, metoder og kulturer, som de ansatte trenger ulik opplæring i. Derfor er det nesten umulig å utveksle ressurser og kunnskap mellom organisasjonsenhetene på en rask måte.

En annen tilnærmingsmåte er å skape en flerdelt IT-organisasjon basert på en DevOps-filosofi som spenner over hele virksomheten. Resultatet blir et dynamisk miljø som støtter ulike forretningskrav til fleksibilitet og hastighet basert på de underliggende applikasjonene.

Er trenden mot hybrid IT og en todelt IT-organisasjon meningsfull på kort sikt?

Ja, det kan være lurt om målarkitekturen og implementeringsplanen defineres i IT-strategien og samordnes tett med forretningsenhetene i en tidlig fase. Veikartet mot skytjenester avhenger i stor grad av virksomhetens situasjon, deriblant forhold som datasikkerhet, IT-organisasjonens modenhet og skyportabiliteten til eksisterende programmer.

I prinsippet bør ikke en overgang fra horisontale og vertikale IT-tjenester til et skymiljø starte samtidig. En enklere tilnærmingsmåte er å begynne med en overgang fra horisontale infrastrukturtjenester (IaaS), til én skyleverandør. Dette påvirker hovedsaklig IT-organisasjonen, og overgangen kan implementeres ved å tilpasse den eksisterende IT-virksomheten og støtte den tekniske migrasjonen av programmer til skyinfrastrukturen.

Å etablere en dyr bimodal IT-organisasjon er ikke nødvendig i startfasen av en skystrategi. Dersom om en disruptiv forretningsmodell krever rask utvikling av nye applikasjoner, vil man trenge et transformasjonsprosjekt for å opprette en smidig organisasjonsenhet med nye prosesser, roller, metoder og en velfungerende arbeidskultur. I et slikt tilfelle kan en utvikling av en bimodal IT-organisasjon oppnås gjennom å etablere «innovasjonslaboratorier» i starten av transformasjonsprosessen, og ved å introdusere DevOps-metoden.

En sky- eller hybridskyarkitektur bør ikke være en frittstående løsning, men en integrert del av en smidig IT-organisasjon.

I slike «labs» og med hjelp av DevOps-filosofien jobber medarbeidere fra de ulike IT-organisasjonene og forretningsenhetene sammen for å skape nye, smidige metoder i mindre teams, samtidig som de selv utvikler applikasjoner for å påskynde den digitale transformasjonen. Teamene erstatter ikke den eksisterende IT-organisasjonen, men komplementerer den i en første fase.

Hvilke endringer kreves for å håndtere en strategi som bygger på hybrid IT?

Sky- eller hybridskyarkitektur bør ikke lenger være en frittstående løsning, men en integrert del av en smidig IT-organisasjon. Den typiske organisatoriske oppdelingen av å «planlegge, bygge og kjøre» (Plan. Build. Run.) ulike prosesser må styres, og derfor kommer IT-transformasjonen å være en viktig oppgave for ledelsen i de kommende årene.

Det er viktig at prosjektet planlegges som en transformasjon av IT-organisasjonen heller enn som en migrasjon fra en frittstående teknologi til skyteknologi. Uten en holdbar transformasjon av IT-organisasjonen vil en digital transformasjon av virksomheten ikke være mulig.

Les mer om skytjenester

Les mer om Cloud Computing og hvordan CGI hjelper kunder i alle faser av sin reise til skyen.

Les mer >

About this author

Terje Fladseth

Terje Fladseth

Director Consulting Services

Terje Fladseth er en av våre eksperter på Business Consulting, Cloud, Change Management etc.