Har du utfordringer med effektivt fordeling av strømforbruk på grunn av feilsituasjoner i målere?

Mange Energiselskap har i dag utfordringer med sine målere, da de stadig viser avvik i en eller annen form. Dette fører igjen til at selskapet må sende inn nye og korrigerte forbruksoversikter til sine kunder.

Rettelsene utføres i stor grad via egenutviklede løsninger som baserer seg på excel, eller helt enkle manuelle prosesser. I tillegg til at dette er både tids- og kostnadskrevende med fare for ulike feilsituasjoner, skaper de også dårlige kundeopplevelser.

Vi lanserer AutoGen!

AutoGen utfører jobben for deg med å fordele riktig forbruk til riktig tid for hver enkel måler. Løsningen lager også filer svært raskt og effektivt, og kan benyttes av flere personer samtidig.

Den støtter dessuten stort sett alle filformater, WEE reglene og er svært enkel å bruke.

Brukere av AutoGen kan glemme alle ekstra lokale hjelpemidler og tidkrevende kontroller som brukes i forbindelse med dagens målinger.

Ved å benytte AutoGen garanterer vi besparelser innen både tid og kostnader, i tillegg til svært høy kvalitet på alle beregninger.

«Vi må ha et verktøy som AutoGen for å fordele et visst forbruk i en gitt periode. Dette pga. målere som har målt feil av forskjellige årsaker.»

Stian Rotnes - TrønderEnergi Nett

Ta kontakt med Akif Papas for mer informasjon om løsningen.
Epost akif.papas@cgi.com.