November 13, 2018

CGI vant kontrakten med et tilbud som omfatter implementering pluss estimert forvaltning og tilleggstjenester over en tiårsperiode på 106 millioner NOK.
 

CGI Norge har inngått en avtale med Sykehusapotekene om å implementere en komplett reseptur- og butikkdataløsning på alle sykehusapotek i Norge.

Tore Prestegard, adm. dir. i Sykehusapotekene, og Tom Hauge, adm. dir. i CGI Norge etter inngått avtale.
– Det er høye krav om nøyaktighet og kvalitet, og strenge regler for å drive i farmasibransjen. Med implementering av en moderne og gjennomgående butikkløsning forsterker vi vår rolle som en etterrettelig rådgiver og farmasibedrift, sier Tore Prestegard, administrerende direktør i Sykehusapotekene HF. – I tillegg ønsker vi å fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver.

– Vi er en av de ytterst få som kan levere en samlet farmasipakke i Norge, mens andre må utvikle løsninger selv, sier Tom Hauge, administrerende direktør i CGI Norge. – Vi har bygget opp god kompetanse innen farmasi og kan være en god rådgiver med forståelse for bransjens måte å tenke på.

Leveransen og løsningen som skal implementeres er LS Pharmacy fra LS Retail. Leveransen omfatter også integrasjon mot Sykehusapotekenes egne ERP-systemer. CGI vant nylig en kontrakt med Norsk Medisinaldepot om leveranse av en tilsvarende løsning, som implementeres i disse dager og omfatter 320 apoteker og 1600 Points-of-Sale i Vitus-kjeden.

Ved oppstart er avtalen prosjektert til 16 måneder, og vil fra CGI involvere rundt 15 personer som til enhver tid vil jobbe med prosjektet. Prosjektet vil involvere noen flere på kundesiden ettersom de er representert i fire regioner.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tom Hauge, administrerende direktør, CGI Norgetom.hauge@cgi.com | +47 2257 7025

eller:
Camilla Shalchian-Tabrizi, kommunikasjonsrådgiver, Sykehusapotekene HFCamilla.Shalchian-Tabrizi@sykehusapotekene.no | +47 91 31 31 51

Om CGI

CGI Group Inc. ble grunnlagt i 1976 og er verdens femte største uavhengige leverandør av tjenester innen IT- og forretningsprosesser. Med 74 000 medarbeidere over hele verden, leverer CGI en portefølje av ende-til-ende løsninger innen avanserte IT- og forretningskonsulenttjenester, systemintegrasjon og utsetting av IT- og forretningsprosesser. CGIs modell med kundenærhet, et globalt leveransenettverk og egne løsninger bidrar til at kundene hurtigere oppnår resultater og bidrar til deres digitale transformasjon. CGI har en samlet årlig omsetning på over 60 milliarder NOK. CGI-aksjene er notert på TSX (GIB.A) og NYSE (GIB). Les mer på www.cginorge.no

Om Sykehusapotekene

Sykehusapotekene skal være spesialisthelsetjenestens apotek og er som sykehusene eiet av de regionale helseforetakene. Sykehusapotekene er sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal også aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig. Noen av oppgavene på sykehuset er:

  • Vi skaffer medisiner til sykehuset og deres pasienter.
  • Vi produserer medisiner som ikke kan skaffes på annen måte
  • Vi har farmasøyter som arbeider ute i sykehuset, enten direkte som en del av temaet rundt pasientbehandling eller som rådgivere på systemnivå.
  • Vi har ansvaret for beredskap tilknyttet medisinforsyning
  • Vi har farmasøytisk og apotekfaglig forskning
  • Vi underviser annet helsepersonell og er rådgivere innen legemiddelspørsmål