De veranderende rol van centrale marktsystemen en hoe deze data hubs de energietransitie kunnen helpen te versnellen

De energiemarkt is nog nooit zo dynamisch geweest, dan nu het geval is. Aan de hand van twee whitepapers, geschreven door Dorita Goeijenbier (expert op het gebied van centrale marktfacilitering), wordt stil gestaan bij de energietransitie naar een meer duurzame energie opwek en distributie en de impact ervan op centrale marktsystemen. In haar eerste whitepaper beschrijft zij hoe de markt zich in twee verschillende richtingen beweegt:

  1. Harmonisatie van de energiemarkt - hetgeen leidt tot de centralisatie van marktprocessen - zorgt voor een verbetering van de transparantie en het verlagen van de toetredingsdrempels voor nieuwkomers.
  2. Duurzame energieproductie en -consumptie zorgen juist voor een decentralisatie van marktfacilitatie.

Vandaag de dag wordt marktfacilitering klaar gemaakt voor de volgende fase van groei. Deze twee schijnbaar tegenstrijdige trends zijn echter de voorlopers van de digitale transformatie die nodig is om de energietransitie te doen slagen.

In het tweede whitepaper staat zij stil bij de nieuwe marktsituatie. Wat is de impact hiervan op de bedrijven en andere marktpartijen in de energiemarkt? Welke rol vervullen centrale marktsystemen of data hubs hier in? En hoe kunnen deze centrale marktsystemen de energietransitie naar een meer duurzame energie opwek en distributie ondersteunen en versnellen?