De kracht van digitale dienstverlening

Met een goede digitale dienstverlening is veel te bereiken en slaat u als zorginstelling twee vliegen in één klap. Enerzijds geeft u gehoor aan de groeiende wens van patiënten om zelf een actievere rol te spelen bij hun behandeling en de communicatie hierover met de behandelaar. Tegelijkertijd bevordert digitale dienstverlening openheid over het behandelproces waardoor de kwaliteit van de zorg stijgt en de kosten dalen. Patiënten kunnen bijvoorbeeld online hun medisch dossier inzien, de gegevens meteen controleren en zich nog beter voorbereiden op hun behandeling.

Privacy

Er kleven ook risico’s aan digitale dienstverlening. Zo komt de privacy van patiënten in gevaar als een goede databeveiliging ontbreekt. Juist op dat gebied is nog veel terrein te winnen, zo blijkt uit onze analyse. Meer dan een kwart van de onderzochte websites voldoet niet aan de Europese privacyregels.

Houdt u hackers voldoende buiten de deur? Welke diensten kunt u wel digitaal beschikbaar maken, en welke beter niet? Welke kansen zijn er en hoe houdt u de risico’s beperkt? Wij gaan graag met u in gesprek hierover.

Download gratis het onderzoeksrapport “Marktonderzoek naar digitale dienstverlening Nederlandse ziekenhuizen 2015”, daarin leest u de conclusies die CGI trekt na analyse van 90 websites van Nederlandse ziekenhuisorganisaties.