Onze zorgverleners spelen in deze bizarre tijden een cruciale rol. Hiervoor is terecht veel waardering, uitgedrukt in balkon-applaus en andere hart-onder-de-riem-acties. Daarnaast zijn er, ook vanuit de ICT-sector, initiatieven om de zorg te faciliteren bij de strijd tegen COVID-19. Het samenwerkingsverband Wij Helpen Ziekenhuizen bijvoorbeeld, dat zich richt op cybersecurity. Maar ook op het gebied van digitaal (samen)werken staan we de zorg bij.

Eerste hulp bij cyberincidenten
We zijn blij dat ICT nu én in de toekomst kan bijdragen aan het mooie werk van onze zorgverleners. Zo zetten we onze zorgexpertise op het gebied van veiligheid in bij het initiatief Wij Helpen Ziekenhuizen. Terwijl de Nederlandse zorg 24/7 werkt om iedereen te helpen en bij te staan, zijn er helaas toch criminelen die misbruik maken van deze crisissituatie. Zij vallen zorginstellingen en zorgaanbieders – net nu zij op hun kwetsbaarst zijn – digitaal aan. Bijvoorbeeld door gijzelsoftware te verspreiden of spam te versturen. Onvoorstelbaar. Vandaar dat CGI en diverse andere ICT-bedrijven onze ziekenhuizen belangeloos beschermen tegen deze brutale aanvallen. Is er een hack geweest? Is er sprake van gijzelsoftware? Zijn er mogelijk gevoelige persoonsgegevens of medische gegevens gelekt? Dan kan een ziekenhuis een speciaal telefoonnummer bellen en hulp krijgen…

Veilig en efficiënt digitaal samenwerken
Een ander initiatief waarbij CGI actief betrokken is, helpt zorgverleners het optimale uit digitaal (samen)werken te halen. Zorgmedewerkers zijn immers genoodzaakt om op een andere manier ‘op afstand’ te werken. Een van de platforms die hiervoor gebruik kan worden is Microsoft Teams, het online samenwerkingsplatform van onze partner Microsoft. Teams is onderdeel van de Office 365 cloud-dienstverlening en geschikt voor online vergaderen, crisisoverleg, coördinatie, multidisciplinair samenwerken, kennisdelen binnen een team, presenteren voor groepen en videoconsulten. Het is hierdoor ook voor zorgverleners die nu noodgedwongen thuis zitten – bijvoorbeeld omdat zij in quarantaine zitten of verplicht zijn om thuis te werken – een veilige toepassing om met collega’s en patiënten te communiceren. Zo maakt de technologie zorg op afstand al langer mogelijk. Maar wat eerder mogelijk was, is nu opeens essentieel geworden.

Op afstand toch dichterbij
Microsoft Nederland en CGI ondersteunen digitaal werken in de zorg; we adviseren hoe Teams zo optimaal mogelijk te gebruiken is. Daarnaast kunnen we helpen met het opzetten van de dienst, het integreren met bestaande ICT-omgevingen, het optimaal beveiligen en het ondersteunen van zorgprofessionals in het dagelijks gebruik van Microsoft Teams. Dit doen we door middel van gebruikersadoptie en het uitvoeren van een health check op het gebruik van Microsoft Teams binnen de organisatie. Het resultaat is een stappenplan voor wat nog nodig is om samenwerking op afstand binnen de organisatie robuust vorm te geven, waarbij ook privacy en security nog een keer goed bekeken worden. Hierbij maken we gebruik van onze expertise op het gebied van digitale werkplekdiensten gecombineerd met onze kennis van de zorg.

Meer weten?
Meer weten over deze initiatieven? Mail dan naar info.nl@cgi.com. Een van onze professionals neemt met u contact op en helpt u op (de) digitale weg.