Megaprojecten als oliewinning uit teerzanden in de olie-industrie zijn berucht om hun budgetoverschrijdingen. CGI onderzocht hoe dergelijke projecten efficiënter kunnen.

Voor diverse opdrachtgevers is CGI actief betrokken bij zogenaamde ‘Capital Projects’, ook wel megaprojecten genaamd. Dit zijn kapitaalintensieve projecten waarbij ‘capital assets’ worden verworven, ontwikkeld of verbeterd. Denk daarbij aan infrastructuur, grote gebouwen, gebiedsontwikkeling etc. In dat kader presenteert CGI in samenwerking met de Vrije Universiteit uit Amsterdam het onderzoek ‘Collaboration Dynamics in Capital Projects’.

Het onderzoek focust op de Canadese ‘Tar Sands’ industrie. Hierin wordt in tal van megaprojecten olie gewonnen uit teerzanden. Dergelijke projecten zijn berucht om hun budget- en tijdsoverschrijdingen. CGI's onderzoek benadert op een etnografische manier de voornaamste succesfactoren én uitdagingen in het samenwerken bij megaprojecten. Voor het onderzoek werden zeventien projectmanagers van zeven grote oliemaatschappijen en diverse onderaannemers geïnterviewd.

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste uitdaging bij megaprojecten schuilt in de manier waarop oliemaatschappijen en hun onderaannemers samenwerken. Ook signaleerden de onderzoekers brede terughoudendheid waar het gaat om het gebruik van nieuwe, innovatieve technologieën. Ook externe omstandigheden als economische en klimatologische omstandigheden en de heersende publieke opinie hebben hun effect op de dynamiek van een samenwerking.

De conclusie van het onderzoek is dat een andere relatie tussen oliemaatschappijen en hun onderaannemers de efficiency van megaprojecten zou vergroten. Samenwerkingsvormen die gebaseerd zijn op partnerschap, met gedeelde risico’s, leiden tot een duurzame relatie tussen de betrokken partijen en dat leidt weer tot meer betrouwbaarheid, veerkracht, innovatie en vooral doelgerichtheid bij megaprojecten.