Het rapport ‘Demand-side Response and the Role of Energy Data Hubs’ is verschenen naar aanleiding van European Debate Event Centrale Marktfacilitering dat elk jaar wordt gehouden voor alle partijen in de energiemarkt die zich bezighouden met centrale marktsystemen of data hubs.

Met de transitie naar de opwek en distributie van meer duurzame energie krijgen data hubs een grotere rol in de energiemarkt. Dit brengt echter ook onzekerheid met zich mee: aan welke informatie hebben de marktpartijen in de nieuwe situatie behoefte? Welke informatie kan ontsloten worden via een data hub? Wat is de rol van een centraal marktsysteem als het gaat om demand-response? Enzovoorts.